Hem / Alla nyheter / Unga i idrotten måste få vara mer delaktiga

Unga i idrotten måste få vara mer delaktiga

Unga idrottare upplever social delaktighet men små möjligheter att påverka verksamheten. Kunskap, nyfikenhet och lyhördhet från ledare behövs för att nå förnyelse av idrotten. Det visar RF:s rapporter om ungas delaktighet inom idrottsrörelsen.

– Vi behöver hela tiden sträva efter att bli bättre på att möta unga där de är och forma en verksamhet som möter deras behov, snarare än att försöka återskapa de idrottssammanhang vi själva varit del av som små. Båda dessa rapporter är viktiga kunskapsbidrag i det arbetet, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Kort om forskningsrapporterna

Några av slutsatserna: Unga idrottare upplever i stor utsträckning social delaktighet, i mindre utsträckning politisk delaktighet och de kan i liten eller ingen utsträckning påverka den tävlingsidrottsliga delaktigheten. De ungdomar som menar att de tillhör de bästa i laget eller gruppen, upplever i högre grad att de har stort inflytande och alltid är delaktiga men tränarna bestämmer i stort sett helt när det kommer till idrottens utformning (träningsfrekvens, innehåll, uttagning, spelsystem).

Några av slutsatserna: Det är möjligt att motverka negativa effekter av den segregation som brett ut sig i vårt samhälle. Sverige har förändrats under de senaste decennierna och att det är uppenbart att idrottsrörelsen behöver hitta formerna och aktiviteterna som svarar upp mot den nya demografin. Idrotten behöver nyfikenhet, kunskap och lyhördhet och oängsliga ledare som går i bräschen för den förnyelse som behövs.

– De flesta barnen i Sverige är någon gång under sin uppväxt en del av idrottsrörelsen. Samtidigt handlar en viktig del i idrottsrörelsens pågående förändringsarbete Strategi 2025 om att erbjuda delaktighet och inflytande för fler än de som redan finns inom idrottsrörelsen. Vi vill nå nya människor och möjliggöra för alla som vill att ta del av föreningsidrotten. För att kunna erbjuda nya generationer av barn och ungdomar praktisk erfarenhet av en levande föreningsdemokrati måste vi vara beredda att tänka i termer av förnyelse, säger Malin Träff.

Mer om Riksidrottsförbundets arbete med barn- och ungdomsidrott

För mer information kontakta

Malin Träff
Ansvarig Barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 60 67