Hem / Alla nyheter / Välkommet förslag kan skapa plats för framtidens idrott

Välkommet förslag kan skapa plats för framtidens idrott

Vänsterpartiet vill införa miljardstöd till idrotten för att modernisera idrottsplatser och idrottshallar som byggdes under miljonprogramsåren.

Det kan bli den katalysator som behövs för att möta ett stort behov hos majoriteten av Sveriges kommuner och skapa plats för framtidens idrott.

- Det är ett mycket spännande förslag att Vänsterpartiet föreslår 500 miljoner kronor per år under en fyra års period för att hjälpa kommunerna att modernisera anläggningsbeståndet som framförallt byggdes på 1960- och 1970-talet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.  

På Järvaveckan i dag presenterade Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt ett förslag att införa ett statligt investerings- och renoveringsstöd för idrottsanläggningar om två miljarder kronor fördelat på en fyraårsperiodVänsterpartiet vill att en det ska stödja en jämlik tillgång till idrottsanläggningar över hela landet, oberoende av vilken kommun man bor i.  

Kommunerna har alltid burit kostnaderna för idrottsanläggningar. En skillnad mot våra grannländer där staten har tagit på sig en roll som medfinansiär. Anläggningsbeståndet från miljonprogamsåren har stora moderniseringsbehov samtidigt som många kommuner har det tufft ekonomiskt.  

- Jag välkomnar att Vänsterpartiets ser idrottens betydelse för ett socialt hållbart samhälle. Kommunerna är idrottsrörelsens största vän och ger mångdubbelt större stöd än vad staten gör. Det blir intressant att höra om regeringen och de övriga partierna också vill ge idrottsrörelsen möjlighet att hjälpa till att göra Sverige starkare, säger Björn Eriksson. 

Fakta om Vänsterpartiets förslag 

500 miljoner kronor per år under en fyra års period (totalt 2 miljarder kronor), 2020-2024. Det motsvarar 20 procent av investerings- och renoveringskostnaden för två idrottshallar i hälften av landets 290 kommuner. 

Kort beskrivning av stödets funktion och utformning: 

- Stödet ska anslås under en begränsad tidsperiod (4 år) och ge kommuner ekonomiskt stöd att investera i och/eller renovera idrottsanläggningar som motsvarar behovet i den enskilda kommunen. 

- Stödet ska lämnas till kommuner som har brist på idrottsanläggningar och/eller har idrottsanläggningar med stora renoveringsbehov. 

- Stödet ska gå till idrottsanläggningar som används av barn- och ungdomsidrotten. 

- Stödet ska syfta till att åstadkomma jämlik och rättvis tillgång till idrottsanläggningar i hela landet. 

- Stödet ska syfta till att kommuner ges möjlighet att bygga, äga och driva idrottsanläggningar i egen regi, eller tillsammans med idrottsrörelsens organisationer. Därmed minskar kommunernas behov av att hyra idrottsanläggningar av privata företag, vilket förekommer i flera kommuner idag. 

- Stödet ska kunna sökas av de aktörer som bygger, äger och driver idrottsanläggningar (dvs såväl kommuner som idrottsrörelsens organisationer). Privata företag bör inte kunna ansöka om stödet. 

- Stödet ska hanteras som investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder: Regeringen bestämmer villkoren för stödet i en förordning, Boverket tar fram föreskrifter, kommunerna/idrottsrörelsens organisationer ansöker om stöd via Länsstyrelserna som ansvarar för handläggning och beslut om stöd. 

- Stödet ska uppgå till 20 procent av investerings- eller upprustningskostnaden. 

- Stödet för investering utbetalas under förutsättning att kommunen upplåter mark med rabatterad tomträttsavgäld (i syfte att få ner kostnaderna för nybyggnation). 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter