Hem / Alla nyheter / Viktig granskning av hantering av krisstöd

Viktig granskning av hantering av krisstöd

RF har hanterat krisstödet under coronaperioden träffsäkert och snabbt, med acceptabla handläggningstider och egna granskningar efter beslut. Vissa brister fanns i början men arbetet förbättrades över tid. Det visar Riksrevisionens granskning.

– Det är bra att Riksrevisionen gör denna granskning och det är glädjande att det är övervägande positiva slutsatser kring vårt agerande i denna krissituation för att kunna fördela krisstödet så effektivt men även snabbt som möjligt. Det har inte varit lätt för oss att hantera denna omfattande arbetsuppgift i en tid då vi också hade stor press att hantera krissituationen i övrigt. Mycket av vår kraft och tid har gått till krisen och då har annat fått stryka lite på foten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet ser positivt på granskningen av om krisstöden har genomförts och hanterats på ett effektivt sätt. Rapporten visar att det generellt sett inte varit någon lätt arbetsuppgift för vare sig Riksidrottsförbundet eller några av de övriga organisationer och myndigheter som deltagit i granskningen.

– Att hantera stöden har inneburit en väsentlig arbetsuppgift för Riksidrottsförbundet i ett trängt och svårt läge för idrottsrörelsen där behov av snabbhet och effektivitet varit stora. Jag vill verkligen tacka för de insatser som gjorts för att klara detta. Resultatet och de slutsatser som görs kommer vi att ha med oss när det gäller stöd i liknande framtida situationer och i Riksidrottsförbundets normala bidragshantering, säger Björn Eriksson.

Riksrevisionen påpekar att det funnits vissa initiala brister kring motiveringar och betonar svårigheten i att se hur de exakta styrsignalerna från regeringen fått effekt. Riksidrottsförbundet tar med sig synpunkterna i arbetet framåt med bidragsgivning.

Riksrevisionens rapport Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06