Hem / Alla nyheter / Ytterligare 400 miljoner kronor i stöd till idrotten

Ytterligare 400 miljoner kronor i stöd till idrotten

Idrottsrörelsen ges 400 miljoner kronor i extra stöd för återstart under 2022. Det meddelar idrottsminister Amanda Lind. Regeringen pekar på att stödet ska underlätta återstart och öka deltagandet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Det extra stödet för 2022 är en del i regeringens höstbudget.

– Vikten av idrott, gemenskap och sammanhang oavsett ålder har blivit extra tydligt under pandemin. De 400 miljoner kronorna spelar stor roll för idrottsrörelsens arbete under 2022 och är mycket positivt men vi behöver kunna sänka axlarna och vara trygga över en längre tid för att orka att laga de revor som pandemin orsakat. Jag vill gärna ta för givet att detta tillskott kommer att gälla även när politikerna tar ställning till anslagen för 2023 och 2024 säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet för nära dialog med de 72 medlemsförbunden som i sin tur har 19 000 idrottsföreningar och 3,3 miljoner medlemmar och har lyssnat på rörelsen för att sedan föra fram behov av stöd med en tydlig röst i tät dialog med politiken.

Hela idrottsrörelsen har drabbats hårt under pandemin och exempelvis genomfördes 350 000 färre aktiviteter under pandemihösten 2020 i jämförelse med samma period 2019. Idrottsrörelsen har utöver de allmänna stöden fått närmare 4 miljarder kronor för att bekämpa pandemins effekter.

– Medlemsförbund, idrottsföreningar och alla ideella ledare har gjort ett fantastiskt arbete under denna tuffa tid. Idrottsrörelsens samlade insatser för att återstarta kommer att ta tid och vi ställer stora förhoppningar till att regeringen även ger oss förutsättningar att arbeta långsiktigt för att både behålla, locka tillbaka och även nå de vi inte tidigare nått, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har för perioden 2022–2024 äskat 900 miljoner kronor i återstartsstöd.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06