Hem / RF arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF arbetar med en rad olika områden, som du hittar i menyn här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa. Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med.

RF arbetar bland annat för:

  • En trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, så att föreningslivet har någonstans att vara.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från kriminalitet och fusk.
  • Fler internationella hållbara evenemang och möten i Sverige.

Några områden är särskilt prioriterade och beskrivs i RF:s verksamhetsinriktning för 2020–2021. Där kan du också läsa om vad RF vill åstadkomma de närmaste åren, och hur, för att nå målen i Strategi 2025. Allt för att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla i förening under hela livet och för fler idrottsliga framgångar internationellt.