Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Plats för idrott

Plats för idrott

Riksidrottsförbundets anläggningssatsning Plats för idrott har som mål att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer runt om i landet, bland annat genom att bättre inkludera idrott i samhällsplaneringsprocesser.

Arbetet är en del i att uppnå målen i Strategi 2025 och tar sin utgångspunkt i de behov som finns hos de olika specialidrottsförbunden (SF).

Idag finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Det i kombination med bristande samordning mellan förvaltningar i kommunerna får konsekvensen att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte inkluderas när kommuner bygger nya eller förtätar bostadsområden.

En bättre långsiktig planering och samordning har potential att spara både ekonomiska resurser och bidra till ökad social hållbarhet och förbättrad folkhälsa.

Vill du veta mer om RF:s anläggningssatsning Plats för idrott är du välkommen att kontakta projektledare Jonnie Nordensky.