Material

Rörelsesatsning i skolan ska stödja skolans förutsättningar när det gäller mer idrott och rörelse. På den här sidan har vi samlat material som används av skolor som är med i satsningen, med stöd från samordnare i våra RF-SISU distrikt. Materialet kan också användas av skolor som vill komma igång själva. 


Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Banner till skola bred 2020-11-16 jpg 266 KB
Banner till skola halvbred 2020-11-16 jpg 254 KB
Banner till skola hög 2020-11-16 jpg 193 KB
Banner till skola kvadrat 2020-11-16 jpg 202 KB
Checklista rörelseledare i klassrummet 2020-08-19 pdf 512 KB
Diplom rörelseledare elev 2020-08-19 pdf 291 KB
Diplom rörelseledare i klassrum 2020-08-19 pdf 291 KB
Elevenkät 2020-08-19 pdf 154 KB
En timme om dagen 2020-08-19 pdf 116 KB
Folder checklista rörelseledare elev 2020-08-19 pdf 590 KB
Föräldrainformation albanska 2020-09-01 pdf 122 KB
Föräldrainformation arabiska 2020-09-01 pdf 172 KB
Föräldrainformation dari 2020-09-01 pdf 182 KB
Föräldrainformation engelska 2020-09-01 pdf 128 KB
Föräldrainformation kurmanji 2020-09-01 pdf 149 KB
Föräldrainformation ryska 2020-09-01 pdf 160 KB
Föräldrainformation somaliska 2020-09-01 pdf 118 KB
Föräldrainformation sorani 2020-09-01 pdf 223 KB
Föräldrainformation svenska 2020-09-01 pdf 117 KB
Föräldrainformation tigrinja 2020-09-01 pdf 168 KB
Föräldrainformation vietnamesiska 2020-09-01 pdf 229 KB
Föräldrarsinformation farsi 2020-09-01 pdf 119 KB
Handledning rörelseledare elev 2020-08-19 pdf 992 KB
Handledning rörelseledare i klassrummet 2020-08-19 pdf 850 KB
Handlingsplan rörelsesatsning i skolan 2020-08-19 pdf 480 KB
Inspirationsbank 1.0 2020-08-21 pdf 2 MB
Inspirationsbank 2.0 2020-08-21 pdf 985 KB
Inspirationsbank 3.0 Rörelsepaus 2020-11-02 pdf 4 MB
Introduktion rastaktiviteter för elever med NPF 2020-08-19 pdf 997 KB
Leda rörelsepauser 2020-08-19 pdf 260 KB
Påskkull 2021-03-25 pdf 1 MB
Rastschema fyll i själv 2020-08-19 pdf 545 KB
Rastschema ifyllt med exempel 2020-09-17 pdf 553 KB
Roller på rasten 2020-08-19 pdf 325 KB
Rörelsebingo fyll i själv 2020-08-19 pdf 388 KB
Rörelsebingo inomhus 2020-08-19 pdf 229 KB
Rörelsebingo sommar 2020-08-19 pdf 141 KB
Rörelsebingo utomhus 2020-08-19 pdf 137 KB
Rörelsejulkalender 2020 2020-11-26 pdf 12 MB
Rörelsejulkalender lucka fyll i själv 2020-11-27 pdf 850 KB
Rörelsepaus fyll i själv 2020-08-19 pdf 308 KB
Rörelsepaus halloween 2020-10-06 pdf 317 KB
Rörelsepaus vinter fyll i själv 2021-02-12 pdf 875 KB
Samtalsduk rörelseförståelse 2020-08-19 pdf 218 KB
Skolan och skolgården som hälsofrämjande arena 2020-08-19 pdf 5 MB
Övningsplanering rörelseförståelse 2020-08-19 pdf 277 KB