Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Tillsammans för fler i rörelse

Tillsammans för fler i rörelse

Rörelse är glädje, aktivitet och välmående. Och forskningen talar sitt tydliga språk, fysisk aktivitet är viktigt för så väl unga som gamla. Därför driver Svenska Spel och Riksidrottsförbundet initiativet Tillsammans för fler i rörelse!

Med hjälp av specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet inspirerar vi fler att bli fysiskt aktiva. Dels genom sponsringsavtal, dels genom Rörelsefonden (tidigare Framåtfonden) där specialidrottsförbunden kan söka medel för projekt som underlättar för barn, unga, vuxna och äldre att röra på sig.

Se video om Tillsammans för fler i rörelse

I mars 2017 skrev Svenska Spel och Riksidrottsförbundet ett samarbetsavtal med målet att få fler människor i rörelse. För att uppnå målet tecknas inte traditionella sponsoravtal med specialidrottsförbunden, utan förbunden ska bidra till utveckling av den strategiförändring som pågår inom idrotten. Idrotten är ju givetvis en viktig del i att motverka en stillasittande livsstil och satsningen vill driva på den utveckling som specialidrottsförbunden redan påbörjat i utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Att använda deras kunskap och kreativitet, för att förändra sin verksamhet till att inkludera fler till att bli fysiskt aktiva genom hela livet. 

Avtalet mellan RF och Svenska Spel löper över tre år och omfattar 111 miljoner kronor. I november 2020 förlängdes avtalet. Det nya avtalet är värt totalt 42 miljoner kronor under två år från den 1 januari 2021.

RF och Svenska spel har även avtal och samverkan kring GräsrotenElitidrottsstipendiet och matchfixing.