Hem / RF arbetar med / Elitidrott / Elitidrott på gymnasiet / Elevenkät vid RIG och NIU

Elevenkät vid RIG och NIU 2021

Elevenkätens syfte är att ta reda på elevernas förväntningar, utvärdera verksamheten och synliggöra förbättringsområden. Enkäten är ett stöd i arbetet med att utveckla ert RIG/NIU.

Elevenkäten är ett verktyg som gör det möjligt att:

  • ta fram rätt elevorienterade mål för verksamheten
  • prioritera och genomföra rätt förbättringsarbete i verksamheten
  • jämföra er verksamhet med andra NIU- och RIG-verksamheter
  • bli uppmärksam på om något håller på att gå snett i verksamheten.

Enkätens frågeområden handlar bland annat om elevernas förväntningar och synpunkter på träningen, kombinationen skola-idrott, lärarna/tränarna, den sociala situationen och specialidrottsämnet.

Enkäten är internetbaserad och resultaten redovisas för respektive RIG/NIU, samt i en totalsammanställning för samtliga RIG/NIU som deltar i enkäten. Ni som har flera discipliner vid ett RIG/NIU och vill särskilja dessa, alltså få en rapport för varje disciplin, anmäler dessa som olika RIG/NIU.

Enkäten är, precis som tidigare, obligatorisk för RIG.

För NIU har vi inte möjlighet att kräva detta, men vi hoppas på er medverkan för att verkligen få med många NIU och därmed få brett elevunderlag.

Anmälan NIU

Varje skola anmäler en eller flera kontaktpersoner via länken https://svara.origogroup.com/RF21. Den 25 januari får varje anmäld kontaktperson ett mejl där ni ombeds ange idrotter och antal elever per idrott. Via länken genereras automatiskt inloggningskoder och det är också via denna länk som ni kan följa svarsfrekvenser och slutligen ladda hem era resultatrapporter.

Förbunden har möjlighet att anmäla samtliga sina skolor genom att skicka mejl till This is a mailto link som återkommer med en anpassad mall. De förbund som avser att betala för NIU kan meddela ovanstående så kommer systemet att automatiskt dra av den kostanden för berörda skolor

Sista dag för anmälan är den 22 januari 2021.

Anmälan RIG

Elevenkäten är obligatorisk för eleverna på RIG och anmälan görs direkt till This is a mailto link senast den 22 januari.

Enkäten

Enkäten kommer att finnas tillgänglig på internet 8 februari till 12 mars (vecka 6–10). Under denna tid kan deltagande RIG/NIU själva välja tidpunkt för att låta eleverna besvara enkäten. Vi rekommenderar att redan nu planera för och informera om den kommande undersökningen. Ett råd är att avsätta och planera in ett lektionstillfälle (gärna två lektioner om någon är frånvarande vid första tillfället) där samtliga elever fyller i enkäten. Praktiska instruktioner för hur undersökningen ska gå till, liksom de lösenord som krävs, kommer att skickas ut till den angivna kontaktpersonen på RIG/NIU några dagar innan enkäten öppnas.

Resultatet

Resultatet sänds ut till SF under vecka 13. Varje RIG/NIU får rapporten sänt till sig. Resultaten kommer att sammanställas i både pdf- och powerpointformat. I de fall som RIG/NIU gjort undersökningen tidigare kommer jämförelser med tidigare år (2019 och 2020) att läggas in i rapporten. För att RIG/NIU ska erhålla en rapport krävs att minst fem elever har besvarat enkäten.

Kostnad 

Kostnaden för elevenkäten är 890 kronor per rapport. I detta pris ingår en rapport per anmält RIG/NIU. Dessutom ingår en totalrapport för samtliga RIG/NIU som deltar i undersökningen, så att ni får möjlighet att göra jämförelser.

Vissa förbund har tidigare valt att betala för samtliga NIU. Origo Group är tacksamma om ni meddelar This is a mailto link snarast möjligt om ni avser att betala för samtliga NIU eller inte. Origo Group kommer då att förprogrammera registreringsformuläret så att kostnaden sätts till 0 för skolorna för aktuell idrott.

Varje SF eller RIG/NIU har möjlighet att mot en kostnad av 1500 kr lägga till fem egna frågor som ni anser angeläget att undersöka. Frågorna måste ligga i slutet i ett eget frågeblock och vara av samma typ dvs besvaras på en skala 1–5. Om ni vill komplettera enkäten med frågor eller önskar andra typer av jämförelser kan ni mejla dessa önskemål till This is a mailto link.

Ange i anmälan vem som ska faktureras för eventuella tilläggsfrågor.

Vid frågor

Enkäten genomförs i samarbete med Affärshuset AB. Har du allmänna frågor om enkäten kontaktar du Per-Staffan Nilsson, Affärshuset, 070-5933110, e-post: This is a mailto link Har du frågor kring enkätutformningen eller tekniska frågor vid ifyllandet kontaktar ni This is a mailto link.