Hem / RF arbetar med / Intressepolitik / Almedalen / Seminarier 2019

Seminarier 2019

Idrottsrörelsen gör stor samhällsnytta. Bättre folkhälsa och integration är bara två exempel. Men det kräver att idrotten får plats: fysiskt med fler planer, spår och hallar och strategiskt i samhällsplaneringen. Under Almedalsveckan bjuder RF in till diskussioner om hur vi kan utveckla föreningars förutsättningar. Vi vill erbjuda idrott för alla – hela livet.

Krockar barnkonventionen och idrotten?

Arrangör: Bris (Barnens rätt i samhället) och Riksidrottsförbundet
Tid: Måndag den 1 juli kl 9:10–9:50
Plats: S:t Hansgatan 21

När barnets bästa som är en av barnkonventionens centrala grundstenar krockar med idrottens uppbyggnad, och demokratiska struktur. Hur kan ledare i vardagen möta varje barns bästa i en träningsgrupp med olika ambitionsnivå, utvecklingsnivå och kunskap?

Medverkande:
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Maria Engelfeldt, chef distriktsstöd, Riksidrottsförbundet
Åsa Ekman, barnrättsexpert


Fulla läktare, inte fulla besökare

Arrangör: Riksidrottsförbundet, IQ, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)
Tid: Måndag den 1 juli kl 11:00–11:45
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Idrott ska vara glädje och gemenskap, inte fylla och bråk. Svordomar, glåpord och fylla blandas med hejarramsor på våra allsvenska matcher. Ska det verkligen vara så?

Medverkande:
Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet
Johanna Gripenberg, forskare, STAD
Åsa Markén, kommunikatör, IQ
Mats Norlin, nationell idrottssamordnare, Polismyndigheten
Henrik Berggren, vd, Djurgårdens IF


Civilsamhället i samhället – kunskap och handling

Arrangör: Ideell Arena, Riksidrottsförbundet, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Tid: Tisdag den 2 juli kl 08:00-09:00
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Tillsammans genomför ledare i ideell sektor ett samtal om framtiden för civilsamhället i samhället. Utifrån forskning om hur vetenskaplig kunskap produceras och används, samt inspel om den aktuella politiska situationen får vi nya tankar om vilka olika handlingsalternativ som finns för de ideella organisationerna.

Medverkande:
Anna Jonsson, docent, Lunds Universitet


Finns plats för aktivitet och idrott när tätorten blir tätare?

Arrangör: Riksidrottsförbundet
Tid: Onsdag den 3 juli kl 10:00–10:45
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

På 30 år har det byggts tusentals nya bostäder, men plats för rörelse och idrott har inte planerats och byggts i samma takt. Tvärtom försvinner ofta små öppna ytor och föreningslokaler, när städerna förtätas alltmer. Den sociala hållbarhet vi strävar efter, med tillfällen till aktiviteter och social samvaro, kräver mer av planeringen. Tankesmedjan Movium och Riksidrottsförbundet presenterar en ny exempelsamling som belyser utmaningarna att planera för social hållbarhet och idrottens plats.

Medverkande:
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Amalia Engström, forskare, SLU
Anders Erlandsson, operativ chef, Skanska Sverige
Peter Helander, idrottspolitisk talesperson, Centerpartiet
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun


Idrottens samhällsnytta – en integrationsmotor

Arrangör: Riksidrottsförbundet
Tid: Onsdag den 3 juli kl 11:00–11:45
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Idrotten är en del av samhället. Street Games i Angered startade för att motverka kriminalitet, droger, ohälsa och utanförskap med idrott som medel. Lyssna till erfarenheter kring arbetet i Angered. I och med att du blir en del av gemenskapen i ett lag och en förening får du mycket annat på köpet, som kompisar och språk. Du får också del av idrottens värderingar. Det i sin tur har visat sig ge en bra grund och trygghet för individen och en enklare och snabbare väg in i det övriga samhället. Idrotten är en integrationsmotor.

Medverkande:
Ari Amin, Street Games, Västra Götalands Idrottsförbund
Beata Gullberg, Street Games, Västra Götalands Idrottsförbund
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Johan Forssell, talesperson migrationspolitik, Moderaterna
Helene Öberg, statssekreterare hos idrottsminister Amanda Lind, Miljöpartiet
Frida Trollmyr, kommunalråd kultur och fritid Malmö

Fler idrottsseminarier i Ideella trädgården

Hur vänder vi Sveriges sämsta hälsa – en nationell folkhälsosatsning krävs

Arrangör: Parasport Sverige
Tid: Onsdag den 3 juli kl 08:00–09:00
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Ohälsan är upp emot tio gånger sämre hos unga med funktionsnedsättningar än hos befolkningen i stort. Studier har konstaterat samhällshindren som måste undanröjas och av vem. En folkhälsosatsning krävs för att åtgärda samhällsproblemet. Är de redo att ta steget?

Medverkande:
Åsa Llinares Norlin, styrelseledamot, Parasport Sverige


Sportdykare värnar miljön genom folksport i vatten

Arrangör: Svenska Sportdykarförbundet
Tid: Onsdag den 3 juli kl 15:30–16:30
Plats: Ideella trädgården. Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Sverige är omflutet av vatten och innehåller mängder av sjöar och vattendrag. Sportdykare ser ofta förändringar under vattenytan på ett tidigt stadium och har genom sin geografiska spridning i riket, stora möjligheter att värna den maritima miljön genom att uppmärksamma regioner på förändringar.

Medverkande:
Henrik Johansson, förbundsordförande, Svenska Sportdykarförbundet

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter