Hem / RF arbetar med / Intressepolitik / Hållbarhet

En hållbar idrottsrörelse

RF, specialidrottsförbunden, RF-SISU distrikten och landets alla idrottsföreningar gör stora insatser för samhället och vår miljö. Med utgångspunkt i idrottens idéprogram Idrotten Vill och Strategi 2025. har RF och SISU fattat beslut om ett hållbarhetsramverk som gör det möjligt att växla upp arbetet och på ett strategiskt sätt bidra ytterligare till en mer hållbar värld.

Alla har sin egen tolkning av begreppet hållbarhet. Syftet med RF och SISU:s hållbarhetsramverk är att samlas kring en gemensam bild av hållbarhet. Genom ett gemensamt ramverk finns förutsättningar att växla upp arbetet ordentligt. Riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen för SISU idrottsutbildarna fattade i februari 2019 beslut om följande ramverk för RF och SISU: 

"Som en hållbar organisation värnar Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna ett livslångt idrottande och bidrar till en framgångsrik samhällsutveckling, både socialt och ekologiskt.

Vi är en hållbar organisation som utvecklas genom att styra verksamheten inom grundläggande villkor för social och ekologisk hållbarhet. Arbetssättet stimuleras av, och stimulerar till, transparens, folkhälsa, jämställdhet, folkbildning och gemenskap.

För att vara hållbara lever Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna enligt idrottsrörelsens värdegrund och Idrotten Vill, med efterlevnad av FN:s mänskliga rättigheter och barnkonvention. Genom idrott tar vi ansvar och verkar för inkludering och folkhälsa lokalt, regionalt och globalt.

I vårt dagliga arbete skyddar vi systematiskt naturen genom att medvetet minska energianvändning och använder enbart förnybar energi för resor, transporter och på våra anläggningar. Vi har slutat förgifta med t ex tungmetaller och svårnedbrytbara kemikalier och vi använder bara resurser från välskötta marker, skogar och hav."

Med start 2019 jobbar vi för att omsätta detta i konkreta handlingar genom att till exempel utveckla verksamheten och ta fram användbara verktyg. Den här webbsidan kommer uppdateras i takt med att RF och SISU:s hållbarhetsarbete utvecklas. Redan idag finns ett antal policydokument och strategiska fokusområden som är viktiga pusselbitar i idrottens hållbarhetsarbete.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter