Hem / RF arbetar med / Samarbetspartners / Banktjänster, bokföring och försäkring

Banktjänster, bokföring och försäkring

Banktjänster

Genom RF:s samarbete med Swedbank och sparbankerna erbjuds förbund, föreningar och enskilda medlemmar bra lösningar på banktjänster till ett rabatterat pris.

Idrottsföreningar erbjuds bland annat en trygg och enkel helhetslösning för att hantera föreningens ekonomi. Erbjudandet består av ett antal bastjänster som konto, bankgiro, internetbank och mobilbank företag. Bland tilläggstjänsterna finns bland annat Swish, bankkort business och e-bokföring. Genom Swedbanks e-bokföring bokför du direkt från föreningens bankkonto i internetbanken och slipper därmed dubbelarbete och får mer tid över till annat.

Mer om föreningserbjudande Idrott

För specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt finns ett avtal om banktjänster mellan Swedbank och RF som innehåller ett heltäckande koncept gällande förbundens hantering av sin ekonomi. 

För SF, RF-SISU distrikt- och specialdistriktsidrottsförbund (SDF) finns även ett avtal om Visa businesskort med betalansvar för antingen förbund eller individ.

Mer om Swedbank och Sparbankernas erbjudanden till idrotten

Bokföring

Vi vet att ekonomihanteringen många gånger känns betungande både i förbund och förening och vi försöker därför hitta partners som tillsammans med oss kan bidra med att underlätta detta. RF har idag tre erbjudanden kring bokföring och fakturering.

Swedbank e-bokföring (Speedledger)

Swedbank erbjuder 40 procent rabatterat pris på e-bokföringstjänsten samt fakturering med autoavprickning.

Från och med 2022-02-01 kommer integrationen mellan IdrottOnline och Swedbank e-bokföring (Speedledger) att tas bort. Förutom den förändringen fungerar Swedbank e-bokföring (SpeedLedger) lika smidigt som tidigare och ni behöver inte göra någonting.

Du ansluter dig till tjänsten genom att lämna intresseanmälan online, besöka ditt lokala Swedbankkontor eller kontakta telefonbanken på 0771-22 11 22.

Om din förening använder Swedbank e-bokföring (Speedledger) idag, men vill fortsätta med fakturahantering och e-bokföring med koppling till avgiftsapplikationen i IdrottOnline, så kan ni se våra våra övriga tjänster på den här sidan.

Mer om Swedbanks e-bokföring

Fortnox

Fortnox erbjuder bokföring, fakturering och attest till samtliga organisationer inom svensk idrott som är anslutna till RF och använder IdrottOnline.

Du ansluter dig till tjänsten genom att i IdrottOnline klicka på "Aktivera Fortnox" i applikationen "Avgifter".

Mer om Fortnox erbjudande

Visma eEkonomi

Visma eEkonomi är ett helt webbaserat fakturerings- och bokföringsprogram som erbjuds för att effektivisera vardagen i föreningslivet. RF-ansluten organisation med konto i Visma eEkonomi har nu möjlighet att integrera med IdrottOnline.

Mer om Visma eEkonomis erbjudande

För att hantera avgiftsunderlag från IdrottOnline via Visma eEkonomi så aktiveras möjligheten från applikationen "Avgifter" i IdrottOnline.

Försäkringar

RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett basskydd för föreningen. Styrelsens har ansvar att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Innehåll

Nivå

Ansvarsförsäkring

10 milj kr

Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet

10 milj kr

Styrelseansvarsförsäkring

500 000 kr

Rättsskyddsförsäkring

5 PBB2 PBB

Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Kristerapi

Upp till 10 tillfällen

Patientförsäkring

10 milj kr

Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda

 • Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare.

De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar. Om så inte är fallet bör föreningsstyrelsen tillsammans med sina idrottsutövare ta reda på om tillräckligt försäkringsskydd finns eller behöver kompletteras. 

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Utökade föreningsförsäkringar

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:

 • Byggnad/er
 • Idrottsutrustning
 • Teknisk utrustning
 • Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som:

 • Brand
 • Inbrott
 • Vattenskada.

För de föreningar som har sin egendom i RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor erbjuds också följande tilläggsförsäkringar:

 • Styrelseansvarsförsäkring från 500 000 kr och uppåt
 • Idrottsreseförsäkring (året om för alla föreningens lag)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Automater av olika slag
 • Rättsskyddsförsäkring, från fem PBB och uppåt 

Mer om försäkringen på Folksams webbplats