Hem / RF arbetar med / Strategi 2025 / Min andra idrott / Forskningen bakom Min andra idrott

Forskningen bakom Min andra idrott

Många svenska, och framför allt en uppsjö internationella studier, har tittat på träning, utveckling och hälsa från olika perspektiv. RF har tagit del av många av dessa för att stötta idrottsrörelsens mål om att fler ska idrotta hela livet – och att Sverige ska vinna fler medaljer.

Några slutsatser är att vi bör ta större hänsyn till varje individs egen utvecklingstakt och att tidig specialisering i de flesta fall är fel väg att gå.

Många framgångsrika elitidrottare har utövat flera idrotter och väntat till långt upp i tonåren innan de specialiserat sig. De som deltar i flera idrotter under uppväxten tillskansar sig också nyttiga erfarenheter som påverkar deras fysiska, psykiska, sociala och kognitiva utveckling. 

Barn som ägnar sig åt flera idrotter och inte specialiserar sig innan puberteten presterar jämnare, har färre skador och fortsätter idrotta längre än de som specialiserat sig. Att skjuta på specialiseringen till åtminstone 15-16 år kommer i de flesta idrotter att minska riskerna och öka chansen till idrottslig framgång.

En bred idrottslig bakgrund, med många olika idrotter, ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan, minskar skaderisken och ökar chanserna för ett barn att upptäcka en idrott att tycka om och eventuellt även nå framtida framgångar inom.  

Allt fler idrottande barn och ungdomar utsätts för stress och psykologisk överbelastning genom olämpliga orealistiska krav och förväntningar, orsakade av tränare/föräldrar eller av sig själva. Utbrändhet, ångest, depression och social isolering är vanligare bland de som tidigt specialiserar sig 

Källhänvisningar

Fler idrotter är en framgångsfaktor – många framgångsrika elitidrottare har utövat fler idrotter innan de specialiserade sig

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineBr J Sports Med 2014;48:287–8. 

Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, et al. Sports specialization in young athletesevidence-based recommendations. Sports Health 2013;5:251–7. 

Gullich A, Emrich E. Considering long-term sustainability in the development of world class successEur J Sport Sci 2014;14(Suppl 1):S383–97. 

Côté J, Hancock DJ. Evidence-based policies for youth sport programmesInt JSport Policy Polit 2014. 10.1080/19406940.2014.919338

Gulbin JP, Oldenziel K, Weissensteiner JR, et al. A look through the rear vision mirrordevelopmental experiences and insights of high performance athletes. Talent Dev Excell 2010;2:149–64.  

Gullich A. Many roads lead to Rome – developmental paths to Olympic gold in men’s field hockeyEur J Sport Sci 2014;14:763–71. 

Brenner JS; American Academy of Pediatrics, Council on Sports Medicine and FitnessSports Specialization and Intensive traininig in Young athletesPediatrics. 2016;138(3):e20162148 


Fler idrotter och en bred idrottslig bakgrund ger fördelar, inte minst erfarenhet av fler olika fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala miljöer 

Côté J, Lidor R, Hackfort D. ISSP Position Stand: to sample or to specialise? Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performanceInt J Sport Exerc Psychol 2009;7:7–17. 

Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, et al. Sports specialization in young athletesevidence-based recommendations. Sports Health 2013;5:251–7. 

Malina RM. Early sport specializationrootseffectiveness, risksCurr Sports Med  
Rep 2010;9:364–71 

Moesch K, Elbe A-M, Hauge M-LT, Wikman JM. Late specialization: the key to success in centimeters, grams, or seconds (cgs) sportsScand J Med Sci Sports. 2011;21(6):e282-e290 

Wiersma LD. Risks and benifits of youth sport specialization: perspectives and recommendations. Pediatr Exerc Sci. 2000;12(1):13-22 

Brenner JS; American Academy of Pediatrics, Council on Sports Medicine and FitnessSports Specialization and Intensive traininig in Young athletesPediatrics. 2016;138(3):e20162148 


Barn som deltar i fler idrotter och inte specialiserar sig förrän i puberteten presterar jämnare, har färre skador, och försätter att idrotta längre än de som specialiserar sig tidigt

Bridge MW, Toms MR. The specialising or sampling debate: a retrospective analysis of adolescent sports participation in the UK. J Sports Sci 2013;31:87–96. 

Côté J, Abernethy B. developmental approach to sport expertise. In: Murphy S, ed. The Oxford handbook of sport and performance psychology. New York, NY: Oxford University Press, 2012:435–47. 

Brenner JS; American Academy of Pediatrics, Council on Sports Medicine and FitnessSports Specialization and Intensive traininig in Young athletesPediatrics. 2016;138(3):e20162148 


Att inom de flesta idrotter skjuta på specialiseringen till efter puberteten (15-16 år) kommer minska riskerna och öka chanserna för idrottsliga framgång

Mostafavifar AM, Best TM, Myer GD. Early sport specialisationdoes it lead to long-term problems? Br J Sports Med 2013;47:1060–1. 

Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, et al. Sports specialization in young athletesevidence-based recommendations. Sports Health 2013;5:251–7. 

Malina RM. Early sport specializationrootseffectiveness, risksCurr Sports Med  
Rep 2010;9:364–71. 

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineBr J Sports Med 2014;48:287–8. 

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineClin J Sport Med 2014;24 (1):3-20 

Jayanthi NA, LaBella CR, Fischer D, et al. Sports-specialized intensive training and the risk of injury in young athletes: a clinical case-control study. Am J Sports Med 2015;43:794–801 

CoakleyJ, Sheridan MP, Howard R, et al.Guidelines for participation in youth sport programs: specialization versus multiple-sport participationAvailable at: http//aahperd.org/naspe2010. Accessed Dec. 15, 2015. 

Moesch K, Elbe A-M, Hauge M-LT, Wikman JM. Late specialization: the key to success in centimeters, grams, or seconds (cgs) sportsScand J Med Sci Sports. 2011;21(6):e282-e290 

Wiersma LD. Risks and benifits of youth sport specialization: perspectives and recommendationsPediatr Exerc Sci. 2000;12(1):13-22 


En bred idrottslig bakgrund, med många olika idrotter, ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan, minskar skaderisken och ökar chanserna för ett barn att upptäcka en idrott som hen kommer att tycka om och eventuellt även nå framtida framgångar inom.  

Malina RM. Children and adolescents in the sport culture: the overwhelming majority to the select few. J Exerc Sci Fitness 2009;7:S1–10. 

Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, et al. Sports specialization in young athletesevidence-based recommendations. Sports Health 2013;5:251–7. 

Gullich A, Emrich E. Considering long-term sustainability in the development of world class successEur J Sport Sci 2014;14(Suppl 1):S383–97. 

Mostafavifar AM, Best TM, Myer GD. Early sport specialisationdoes it lead to long-term problems? Br J Sports Med 2013;47:1060–1. 

Côté J. The influence of the family in the development of talent in sport. Sport Psychol 1999;13:395–417 

66 Côté J, Abernethy B. developmental approach to sport expertise. In: Murphy S, ed. The Oxford handbook of sport and performance psychology. New York, NY: Oxford University Press, 2012:435–47. 

Côté J, Lidor R, Hackfort D. ISSP Position Stand: to sample or to specialise? Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performanceInt J Sport Exerc Psychol 2009;7:7–17. 


Överbelastningsskador särskilt förekommande bland unga idrottare som under tonåren alltför snabbt övergår till högre nivåer och krav av träning och tävling. Under tillväxtperioderna är vissa skador vanligare bland idrottande ungdomar, ex, Osgood-Schlatter diseaseSever’s disease  

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineBr J Sports Med 2014;48:287–8. 

Collard DC, Verhagen EA, Chin APMJ, et al. Acute physical activity and sports injuries in childrenAppl Physiol Nutr Metab 2008;33:393–401. 

Verhagen EALM, van Mechelen W, Baxter-Jones ABG, et al. Etiology and prevention of injuries in youth competition contact sports. In: Mechelen W. van, Armstrong N, eds. Paediatric exercise science and medicine. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 2008:577–88. 


Psykologisk stress  - Allt fler idrottande barn och ungdomar utsätts för stress och psykologisk överbelastning genom olämpliga orealistiska krav och förväntningar, orsakade av tränare/föräldrar eller av sig själva

Malina RM. Early sport specializationrootseffectiveness, risksCurr Sports Med Rep 2010;9:364–71. 

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineBr J Sports Med 2014;48:287–8. 


En ohälsosam idrottsmiljö kan förvärra risken av depression och ångest

Thapar A, Collishaw S, Pine DS, et al. Depression in adolescence. Lancet 2012;379:1056–67.  

Gulliver A, Griffiths KM, Mackinnon A, et al. The mental health of Australian elite athletes 
Sci Med Sport 2015;18:255–61. 


Utbrändhet, ångest, depression och social isolering är vanligare bland de som tidigt specialiserar sig 

Brenner JS; American Academy of Pediatrics, Council on Sports Medicine and FitnessOveruse injuries, overtraining, and burnout in child and adolescent athletesPediatrics. 2007;119(6):1242-1245.Reaffirmed June 2014 

Malina RM. Early sport specializationrootseffectiveness, risksCurr Sports Med Rep 2010;9:364–71. 

Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, et al. Sports specialization in young athletesevidence-based recommendations. Sports Health 2013;5:251–7. 

Mostafavifar AM, Best TM, Myer GD. Early sport specialisationdoes it lead to long-term problems? Br J Sports Med 2013;47:1060–1 

Malina RM. Children and adolescents in the sport culture: the overwhelming majority to the select few. J Exerc Sci Fitness 2009;7:S1–10. 

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS, et al. Overuse injuries and burnout in youthsports: a position statement from the American Medical Society for Sports MedicineBr J Sports Med 2014;48:287–8. 

Carpanica L, Millard-Stafford mLYouth sport specializationhow to manage competition and training? Int J Sports Physiol Perfrm. 2011;6(4):572-579