Hem / RF arbetar med / Trygg idrott / Registerutdrag för idrottsledare

Registerutdrag för idrottsledare

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.

I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Ansök om registerutdrag på polisens webbplats 

Att begära in dessa utdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

  • Visar de allvarligaste brotten – ej fortkörningar, skattebrott eller liknande.
  • Försvårar för förövare.
  • Ska begäras ut regelbundet, exempelvis vartannat år.
  • Personen som är berörd begär själv ut sitt utdrag från Polisen.
  • Personen lämnar registerutdraget till de personer som styrelsen utsett.
  • Ansvariga personer bockar av i en lista att personen lämnat sitt registerutdrag.
  • Ansvariga personer lämnar tillbaka registerutdraget till berörd person efter kontroll, alternativt förstör det efter överenskommelse. Utdraget får absolut INTE arkiveras på något sätt. 

Läs mer om begränsade registerutdrag i materialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus