Hem / RF arbetar med / Jämställdhet / Forskningsrapporter

Forskningsrapporter

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
FOU 2021_1 Införande av könskvotering i specialidrottsförbunden 2021-05-21 pdf 1 MB
FOU 2020_4 Jämställd idrott 2025 2021-03-02 pdf 1 MB
FOU2020_1 Jämställdhet är en självklarhet 2020-03-06 pdf 1 MB
FOU2017-1 Idrottens samhällsnytta Jämställdhet en förutsättning för idrottens samhällsnytta 2020-02-28 pdf 998 KB
Andelen aktiva kvinnor 1994-20122 2019-06-25 pdf 15 KB
Styrelsesammansättning i SF 2012 2019-06-25 pdf 27 KB
FOU2019_1 Jämställdhet bland idrottens ledare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_1 Män och kvinnor inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017_2 Vem bestämmer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_1 Utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010 2019-04-08 pdf 698 KB
FOU2011_2 Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 550 KB
FOU2007_12 Som hand i handsken - en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_6 Analys av träningstider inm föreningsidrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2006_5 Kvinnor och män inom idrotten 2005 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2003_1 Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 763 KB