Hem / Statistik och forskning / Forskning / Forskarfrukost

Forskarfrukost med RF och SISU Idrottsutbildarna

Att ligga nära, använda sig av och sprida forskning är helt centralt för idrottens utveckling. Ett sätt att tillgängliggöra aktuell forskning med bäring på idrott är RF och SISU Idrottsutbildarnas forskarfrukost. 

Under kortare frukostmöten presenteras och samtalar vi kring aktuell forskning som är av betydelse för idrotten. Givetvis är det den aktuella forskaren som presenterar sitt material. Det kan vara rapporter som RF/SISU har beställt men också annat som bedöms vara av vikt för att idrotten ska fortsätta sin förändrings- och utvecklingsresa mot 2025-målen.  

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus