Hem / Statistik och forskning / Forskning / Är idrott nyttigt?

Är idrott nyttigt?

Utifrån en alldeles färsk forskarantologi samtalade vi om idrottens samhällsnytta rent allmänt, men särskilt utifrån två perspektiv. Idrottens bidrag till social utveckling som jämställdhet eller stärkt självkänsla och föreningsidrotten som ett motvärn till hälsohets och kroppsfixering.

Presentationer

Träningslandskap i förändring

Idrott och social utveckling