Hem / Statistik och forskning / Forskning / Idéburen innovation

Idéburen innovation

Civilsamhället har varit och är en drivbänk för innovation. Självklara samhällsinstitutioner som apotek, bibliotek eller BVC har alla sitt ursprung i det civila samhällets initiativkraft och förmåga att svara upp mot existerande behov. 

Trots detta förknippas idag innovation inte med ideell sektor utan snarare med tekniska landvinningar inom näringslivet. Beror detta på att civilsamhället blivit mindre innovativt eller att innovation inom civilsamhället anses så självklart att det inte lyfts fram? Vad menar vi med idéburen innovation, inom vilka områden sker den och hur kan den ta sig i uttryck exempelvis inom idrotten?

Vidare diskuteras om det finns skäl för civilsamhället att återta innovationsbegreppet och vad som är utmaningar respektive framgångsfaktorer för ett framgångsrikt innovationsarbete.  Vid seminariet medverkar Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och David Mathiasson, verksamhetsledare vid Fritidsbanken.

Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd vid RF/SISU

Presentation (Malin Lindberg)