Hem / Statistik och forskning / Forskning / Jakten på det ideella engagemanget

Jakten på det ideella engagemanget

Det ideella engagemanget i Sverige är  i internationell jämförelse – påfallande stabilt och omfattande.

Samtidigt ändrar engagemanget karaktär. Det livslånga medlemskapen blir färre och engagemangsformerna blir alltmer flexibla och projektorienterade. Medlemskap är inte alltid en förutsättning för att delta i och bidra till organisationens verksamhet.

Presentation (PPT)

Se hela frukostmötet filmat