Hem / Statistik och forskning / Forskning / Jämställdhet – en ödesfråga för civilsamhället

Jämställdhet – en ödesfråga för civilsamhället

Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU. 

Forskarfrukost sker denna gång i samverkan med tidskriften Kurage vars senaste nummer behandlar jämställdhet inom civilsamhället.

Presentation (PPT)