Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Elitidrottsarenor

Riksidrottsstyrelsen beslutade i december 2011 om fem principer som bör gälla vid kontakt mellan förbund/föreningar och arenaägare/kommuner angående elitidrottsarenors utformning. Dessa fem principer bör gälla som en vägledning till att hitta en gemensam syn på anläggningarnas behov av förändring.
  • Skapad: 13 NOV 2013 12:18

Ömsesidig relation

Relationen mellan idrottens förbund/föreningar och arenaägare/kommun måste präglas av förståelse för varandras olika roller och en vilja att hitta samarbetslösningar. Ett förbund eller en förening har alltid rätt att framföra önskemål/krav på förändringar av en anläggning/arena. En kommun/arenaägare har alltid rätt att självständigt besluta om den skall medverka och i så fall i vilken omfattning.

Två utgångspunkter för gemensamma lösningar

  • Arenaägarna/kommunerna bör, när de skall ta ställning till att medverka, bedöma vad investeringarna kan ge tillbaka till kommunen och dess invånare.
  • Den eller de som har önskemål/krav (oftast förening eller förbund) på om- eller nybyggnation ska vara beredd att ta kostnader för detta.

Utifrån dessa två utgångspunkter kan kommunen och föreningen, samt eventuellt andra intressenter, gemensamt hitta lösningar som tillfredsställer samtliga parter.

Framförhållning

Nya önskemål och krav som sätts på idrottsarenorna måste framföras med god framförhållning. Idrottens förbund och föreningar måste vara medvetna om att mer omfattande önskemål och krav inte kan genomföras under löpande budgetår. Föreningar som har ambitioner att avancera i sitt seriesystem till serier där det ställs nya krav på anläggningen/arenan bör löpande föra en dialog med arenaägaren/kommunen.

Realistiska utredningsunderlag

Idrottens föreningar och förbund har ett ansvar att innan önskemål och krav ställs på arenaägare/kommuner tänka igenom vilka konsekvenser det får gällande investeringar och drift. Kommunerna har ett ansvar att ta fram motsvarande utredningar för sin medverkan. Kommuner och förbund/föreningar bör sedan gemensamt kunna hitta hållbara finansieringslösningar

Samverkan

Det är inte säkert att det finns utrymme för elitanpassade anläggningar/arenor eller för egna specialanpassade anläggningar för alla idrotter i alla kommuner. RF uppmanar därför föreningar/förbund och kommuner att finna vinster i att gå samman för att hitta innovativa samordningslösningar över kommungränser och mellan olika idrotter.

Skribent: Daniel Glimvert

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss