Ungdomar spelar fotboll

Sök bidrag

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Via IdrottOnline kan förbund och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet ansöka om ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, såsom LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott, idrottsmedel och bidrag för folkbildning.

Aktivitet och LOK-stöd

Funktionen Aktivitet gör det lättare att ha koll på träningar, matcher och händelser som sker inom föreningen.

Från en aktivitet är det enkelt att närvaro-rapportera för statligt lokalt aktivitetsstöd, s k LOK-stöd. Idrottsföreningar som är anslutna till något av de specialidrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år kan söka LOK-stöd. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Mer information om LOK-stödet hittar du här Om LOK-stödet

Kommunalt ekonomiskt stöd

Föreningar som närvaroregistrerar i IdrottOnline kan ta ut en kommunfil som kan användas för den kommunala bidragsansökan. Kommunfilen kan bara användas i de fall då er kommun sagt att de kan ta emot den. Läs mer om kommunfil på denna sida.

Idrottsmedel

Idrottsmedel syftar till att engagera fler barn och ungdomar som medlemmar i Sveriges idrottsföreningar.

Via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline kan du som representant för

  • en idrottsförening söka bidrag från ert specialidrottsförbund eller distriktsidrottsförbund. Där finns även en tydlig sammanställning av idrottsföreningens ansökningar. Bland funktionerna finns digital ansökan och återrapportering efter avslutat projekt, historik och utbetalningssammanställning.
  • ett specialidrottsförbund hantera ärenden och fördelning av givna medel, se utbetalningsplaner, generera rapporter och hämta statistik.

Läs mer om Idrottsmedel.

Folkbildning via SISU Idrottsutbildarna

Folkbildning kan genomföras i form av en lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning eller kulturarrangemang. Idrottsföreningar har möjlighet att få stöd för folkbildning. 

RF-SISU distrikten, RF:s och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationer, är en resurs för föreningsutveckling och för genomförandet av en lärgrupp kan RF-SISU genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. För att komma igång, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent på ditt RF-SISU distrikt.

Administrationen hanteras i utbildningsmodulen i IdrottOnline, mer information om denna hittar du här.

För mer information om utbildning och folkbildning, besök SISU Idrottsutbildarna.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.

RF-SISU distrikt

Vi har även lokal närvaro. Kontakta ditt RF-SISU distrikt för att få hjälp av en idrottskonsulent.