Föreningsstyrelse

Personuppgifter

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns dock regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer reglerna som i slutändan ser till att skydda enskilda personers rättigheter.

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem. För att hjälpa organisationer inom idrottsrörelsen att följa reglerna arbetar Riksidrottsförbundet med att ta fram en uppdaterad vägledning för personuppgiftsbehandling.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Försättsblad Integritetspolicy för behandling av personuppgifter