Mötesplatser

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Varje år bjuder vi in representanter från målgrupperna specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och destinationer för att diskutera frågor kring internationella och nationella idrottsevenemang.

Det är främst till den årligt återkommande konferensen Mötesplats Idrott och destination men vi bjuder också in till föreläsningar, workshops och temadagar för att spetsa kompetensen ytterligare samt anordnar studiebesök på olika evenemang i benchmarkingsyfte.

Mötesplats Idrott och Destination

På Mötesplats Idrott och destination lägger vi fokus på att träffas och skapa kontakter inför framtida evenemang. En mycket bra plattform för att träffa många aktörer på en och samma gång och där flera av de internationella idrottsevenemang som genomförts senaste åren har haft sin uppkomst.

Mötesplats Idrott och destination 2023 i Göteborg

Mötesplats Idrott och destination 2023 kommer att genomföras i Göteborg den 17-18 oktober.

När program och innehåll är satt kommer det tillsammans med en anmälningslänk att läggas upp här. Anmälan planeras att öppnas under augusti månad.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Maria Hallberg

08-699 60 05