Stöd till utrustning för parasport

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Syftet med stödet till utrustning för parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd

  • Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
  • Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

Stöd till utrustning för parasport beviljas inte till utrustning som ägs av den enskilde utövaren.

Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror.

Stöd beviljas endast till utrustning som vid tidpunkten för ansökan ännu inte inköpts.

Stödets storlek

Stöd till utrustning för parasport kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 75 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Ansökan

Ansökan om stöd till utrustning för parasport görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • En beskrivning av utrustningen ska bifogas ansökan.
  • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
  • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.