Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Riksidrottsförbundet erhåller idag närmare 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Även Centrum för Idrottsforskning (CIF), kommuner som anordnar Riksidrottsgymnasium samt Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) tar del av stödet. Delar av det statliga stödet nyttjas också för RF:s centrala verksamhet, bland annat för att täcka förvaltningskostnader.

Under rubriken Bidrag här på webbplatsen samlas de bidrag som specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och idrottsföreningar har möjlighet att söka om. Några av bidragen har även en egen rubrik då de är bidrag som är av löpande karaktär och söks regelbundet.

Utöver att RF årligen fördelar ekonomiskt stöd har föreningar och förbund möjlighet att få personellt och annat stöd för att utveckla verksamheten. Det handlar till exempel om stöd för att bilda en idrottsförening, stöd för tester och rådgivning för elitidrottsutveckling och hjälp med ekonomisk redovisning

RF erbjuder även, via samarbetspartners, olika rabatter och förmåner för föreningar och förbund.