Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Idrottslyftet

Idrottslyftet

Här har vi samlat alla tilldelade bidrag som rör Idrottslyftet fram till verksamhetsåret 2019.  Från 2020 har Riksidrottsstyrelsen beslutat om förändrade stödformer. Följande stödformer ingår i sin helhet från 2020 i Idrottslyftet och finansieras utifrån anslagspost 7 i regleringsbrevet. 

  • Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott
  • Verksamhetsstöd SF Paraidrott
  • Verksamhetsstöd DF Strategi 2025
  • Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott
  • Projektstöd IF Anläggning

Även delar av Organisationsstöd DF finansieras via anslagsposten där distrikten via sitt basuppdrag genomför verksamhet för barn- och ungdomsidrotten.

Här hittar du listor över  tidigare års beslut avseende Idrottslyftet. Listor för 2020 och 2021 återfinns via Verksamhetsstöd SF och DF samt Projektstöd IF-flikarna.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
IL DF 2016 2019-09-11 pdf 22 KB
IL DF 2017 2019-09-11 pdf 33 KB
IL DF 2018 2019-09-11 pdf 139 KB
IL DF 2019 2019-09-11 pdf 29 KB
IL DF anläggningsstöd 2016 2019-09-11 pdf 16 KB
IL DF anläggningsstöd IL 2017 2019-09-11 pdf 12 KB
IL DF anläggningsstöd IL 2018 2019-09-11 pdf 146 KB
IL DF anläggningsstöd IL 2019 2019-09-11 pdf 89 KB
IL DF extra fördelning 2016 2019-09-11 pdf 20 KB
IL SF 2016 2019-09-11 pdf 38 KB
IL SF 2017 2019-09-11 pdf 64 KB
IL SF 2018 2019-09-11 pdf 161 KB
IL SF 2019 2019-09-11 pdf 142 KB
IL SF extra fördelning 2016 2019-09-11 pdf 37 KB
IL SF projektmedel 2016 2019-09-11 pdf 198 KB
Stimulansstöd DF 2019 2019-09-11 pdf 90 KB
Stimulansstöd SF 2017 2019-09-11 pdf 31 KB
Stimulansstöd SF 2018 2019-09-11 pdf 145 KB
Stimulansstöd SF 2019 2019-09-11 pdf 139 KB