Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Framåtfonden

Framåtfonden

Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) en möjlighet att söka medel för att testa era idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Se filmen om rörelseförståelse eller gå in på vår sida om rörelseförståelse.

SF söker medel från Framåtfonden för ett år i taget. Ansökan bygger på att SF beskriver ett koncept för att testa nya idéer. En förutsättning kring ansökan är att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation.

Observera att endast specialidrottsförbund (SF) kan söka medel från Framåtfonden, inte till exempel föreningar eller kommuner.

Tänka nytt – och inkludera fler

Vi vill att SF utmanar sin traditionella träning och utvecklar den för att inrymma detta. Hur kan er idrott bedrivas i nya former och inkludera fler? Genom fonden, som saknar åldersintervall, vill vi sänka tröskeln för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra sig och samtidigt utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler. 

  • Konceptet ska leda till att ni får fler människor fysiskt aktiva och på så vis en mer inkluderande verksamhet.
  • Konceptet ska ge deltagarna en utökad rörelseförståelse enligt beskrivning ovan.
  • Konceptet ska genomföras i ett specificerat antal, av SF utvalda, föreningar för att testa er idé.
  • Konceptet ska bygga på en ny verksamhetsform som inte erbjuds i era föreningar idag alternativt en befintlig verksamhetsform som utvecklas genom att addera någonting som bidrar till fondens syfte.

För att ansökan ska kunna beviljas måste följande innehåll finnas: 

  • En beskrivning av konceptet med syfte och mål samt plan för praktiskt genomförande och utvärdering
  • Tidplan
  • Budgetberäkning
  • Godkännande att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation 

Ansökan

Aktuell ansökningsperiod är från 1 november 2019 till 31 januari 2020. För ansökan, kontakta Linn Rydstedt, RF. 

Beviljade projekt hösten 2019

Se filmer om projekten som fått stöd

Bandyförbundets 3 mot 3
Brottningsförbundets Wresfit. Se film om Wresfit
Cricketförbundets Familjecricket
Curlingförbundets Mini-curling
Friidrottsförbundets Run All Around
Fotbollförbundets Gåfotboll
Golfförbundet och Bowlingförbundets JA! Tillsammans för ökad livskvalité
Innebandyförbundets Innebandy Flex
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets Pickleball
Skateboardförbundets Family On Board. Se film om Family On board
Triathlonförbundets Try Triathlon

Här hittar du tidigare beviljade projekt för våren 2019 och 2017–2018.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter