Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Framåtfonden / Projekten som beviljats medel ur Framåtfonden våren 2019

Projekten som beviljats medel ur Framåtfonden våren 2019

Bland de åtta projekten märks bland annat Svenska Bilsportförbundets projekt Hela Sverige trampar som får 370 000 kronor. Syftet med projektet är att tillgängliggöra bilsporten för fler personer. Ett annat intressant projekt är Fitness-sport, som arrangeras tillsammans av Innebandyförbundet, Handbollsförbundet och Ishockeyförbundet. Här är bland annat syftet att få ungdomar att stanna längre inom idrotten genom att fokusera mer på glädje och rörelse än att vinna matcher och odla en elit.

Budo och Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor.
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor.
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.

Motionsidrottsförbundet Korpen, Pigg och glad, 430 000 kronor.
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Simidrottsförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor.
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor.
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och inspireras till mer fysisk aktivitet.

Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor.
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor.
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor.
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter