Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Internationellt stimulansstöd

Stimulansstöd för internationellt utvecklingsarbete

Stimulansstödet för internationellt utvecklingsarbete utgör en mindre del av det årliga SF-stödet. Information om ansökningsförfarandet skickas ut till SF inför varje ansökningstillfälle.

Från och med den 1 januari 2018 omfattar stödet satsningar inom något av följande områden:

  • Framtagande av strategi- och handlingsprogram i syfte att nå eller bibehålla viktiga positioner i europeiska och internationella organisationer.
  • Genomförande av aktiviteter med syfte att uppnå en ökad jämställdhet i representationen i europeiska och internationella organisationer.
  • Genomförande av aktiviteter och utbildningsprogram som syftar till att kunna påverka arbetet med Good Governance, vilket bland annat omfattar arbetet med demokratiska processer, transparens och anti-korruption. Stödet kan omfatta insatser såväl nationellt som internationellt.
  • Genomförande av satsning på enskild individ att nå en viktig position i en europeisk eller internationell organisation. Denna insats ska vara en konkret åtgärd utifrån det som finns beskrivet i er internationella strategi. Endast insatser där en tydlig koppling till den internationella strategin finns kan beviljas stöd.