Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd för perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022

Idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022. Ansökningsperioden är från 7 april till 21 april kl 12.00. De ekonomiska konsekvenserna ska vara på grund av de restriktioner som myndigheterna infört.

Syftet med stödet är att ge IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med tidigare ansökningar om kompensationsstöd är det centralt för ansökan att IF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det är också viktigt att IF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

Regelverk

Riktlinjer

Ansökan

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Det finns två olika ansökningsformulär. Ett förenklat för ansökningar som omfattar högst 25 000 kr och ett mer omfattade för större ansökningar.

För de IF som har särskilt utpekad verksamhet (till exempel ex större evenemang eller seriespel i högre divisioner) kommer respektive SF att ansöka direkt till RF.  För denna period är detta ett begränsat antal inom Bandy, Basket, Handboll och Basket