Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd oktoberdecember 2021

RF kommer öppna upp ytterligare omgångar av kompensationsstöd. Kompensationsstödet kommer vara modifierat jämfört med tidigare och i första läget kommer enbart enskilda evenemang vara sökbara.

För de föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis cuper och motionslopp (relaterat till föreningens omsättning) och åsamkats ekonomisk skada under perioden 29 september till och med 16 januari kommer ansökan att öppnas under mitten av januari.

Det kommer vara en löpande ansökningsomgång med minst en månads ansökningsperiod. Föreningen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gäller för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång.  

Utöver detta kommer RF att under januari månad ta ställning till hur övrig verksamhet påverkas av de nu gällande restriktionerna. Både verksamhet och evenemang (exkluderat det som ingår i ansökan ovan) som tydligt påverkas av restriktionerna kommer få möjlighet att söka i ett senare skede. Det kan då handla om intäktsbortfall för publik i samband med elitmatcher eller minskade träningsintäkter för att föreningen inte kan nyttja all lokalyta.

RF kommer avvakta regeringens kommande beslut, troligen i mitten av januari, kring restriktioner innan beslut tas om regelverk och exakt ansökningsperiod. Ansökan kommer tidigast att ske under april månad och då kommer föreningen kunna söka för den tid som restriktionerna råder (för närvarande 23 december och framåt).

Kompensationsstöd 1 maj28 september

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 maj till och med 28 september.

Föreningar kunde inte söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Med undantag för om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang som exempelvis SM-tävlingar.

Regelverk kompensationsstöd maj–september

I vissa fall ansökte specialidrottsförbund om kompensationstöd för föreningsdrivna evenemang och verksamheter, framför allt större evenemang och seriespel.

Lista med evenemang och verksamheter som SF ansvarar för

Ansökan

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

RF kommer att återkomma med mer information om kommande ansökan.