Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd till idrottsföreningar 2021

Kompensationsstöd 1 maj28 september

Då restriktionerna fortsatt gälla under våren och sommaren kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd bli aktuellt, men enbart under särskilda omständigheter som preciseras vid ansökan. Ansökan sker så via respektive specialidrottsförbund. 

Föreningar kommer inte kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang som exempelvis SM-tävlingar. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Här finns aktuellt regelverk

I vissa fall kommer specialidrottsförbund att söka för föreningsdrivna evenemang och verksamheter. Det handlar då framför allt om större evenemang och seriespel.

Lista med evenemang och verksamheter som SF ansvarar för

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Vid höstens ansökningsperiod kommer det finnas två olika formulär för ansökan, förenklat och ordinarie.

För att göra det enklare att ansöka har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om kompensationsstödet. Om du inte hittar ditt svar där så kan du kontakta våra handläggare på This is a mailto link.