Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Kompensationsstöd till idrottsföreningar 2021

Fortsatt kompensationsstöd 2021

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. En sådan ansökan kommer i sådana fall ske via respektive specialidrottsförbund. 

Med anledning av de förändrade restriktionerna (från 28 september avslutade) kommer dock RF behöva göra förändringar i regelverket för att anpassa detta till nuvarande situation och säkerställa att det är verksamheter och evenemang som direkt påverkas av restriktionerna som ges stöd. Det innebär bland annat att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Modifierat regelverk (läggs upp i slutet av september) kommer beslutas av Riksidrottsstyrelsen 24 september.

Ansökan för maj–sep 2021

Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare. Efter Riksidrottsstyrelsens beslut kommer ytterligare information om ansökan publiceras.

Vid frågor kontakta This is a mailto link

Tidigare stöd våren 2021

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF hade uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelades som kompensationsstöd. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

Om kompensationsstödet våren 2021

Syftet med stödet var att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Vissa föreningar kunde ansöka om delar av sin verksamhet via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansökte om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet.

Regelverk kompensationsstöd våren 2021 IF

Riktlinjer kompensationsstöd våren 2021 IF

Ansökan våren 2021

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Frågor och svar om ansökan om kompensationsstöd

Video: Så ansöker ni om kompensationsstöd