Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund 2021

Kompensationsstöd 1 maj28 september

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. 

Likt vårens kompensationsstöd kommer förbund inte kunna kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om internationella förbund tilldelat SF internationella tävlingar såsom världscuper eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Här finns aktuellt regelverk

Lista över evenemang och verksamheter som genomförs av idrottsföreningar där SF hanterar ansökan kommer fastställas senast 15 oktober i samråd med respektive SF. Listan finns här

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. SF ansöker via de mallar som RF skickar ut under vecka 39.

Vid frågor kontakta This is a mailto link

Tidigare stöd våren 2021

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF hade uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelades som kompensationsstöd. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

Syftet med stödet var att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt var att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet skulle i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med ansökan för 2020 var det centralt för ansökan att SF kunde lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det var också viktigt att SF kunde redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kunde ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. 

Regelverk kompensationsstöd våren 2021 SF