Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd för perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022. Ansökningsperioden är från 7 april till 21 april. De ekonomiska konsekvenserna ska vara på grund av de restriktioner som myndigheterna infört.

Syftet med stödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med tidigare ansökningar om kompensationsstöd är det centralt för ansökan att SF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det är också viktigt att SF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kan ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang. Detta görs upp i samråd med respektive SF.

Regelverk

Stödet söks direkt till RF via mallar som RF skickar ut i samband med publicering av underlag.