Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd oktoberdecember 2021

RF kommer öppna upp ytterligare omgångar av kompensationsstöd. Kompensationsstödet kommer vara modifierat jämfört med tidigare och i första läget kommer enbart enskilda evenemang vara sökbara.

För de föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis cuper och motionslopp (relaterat till föreningens omsättning) och åsamkats ekonomisk skada under perioden 29 september till och med 16 januari kommer ansökan att öppnas under mitten av januari.

Det kommer vara en löpande ansökningsomgång med minst en månads ansökningsperiod. Föreningen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gäller för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång.  

Utöver detta kommer RF att under januari månad ta ställning till hur övrig verksamhet påverkas av de nu gällande restriktionerna. Både verksamhet och evenemang (exkluderat det som ingår i ansökan ovan) som tydligt påverkas av restriktionerna kommer få möjlighet att söka i ett senare skede. Det kan då handla om intäktsbortfall för publik i samband med elitmatcher eller minskade träningsintäkter för att föreningen inte kan nyttja all lokalyta.

RF kommer avvakta regeringens kommande beslut, troligen i mitten av januari, kring restriktioner innan beslut tas om regelverk och exakt ansökningsperiod. Ansökan kommer tidigast att ske under april månad och då kommer föreningen kunna söka för den tid som restriktionerna råder (för närvarande 23 december och framåt).

Ansökan

SF ansöker om kompensationsstöd via de mallar som RF skickar ut.

Vid frågor kontakta This is a mailto link

Kompensationsstöd 1 maj28 september

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 maj till och med 28 september. 

Likt vårens kompensationsstöd kunde förbund inte söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Med undantag för om internationella förbund tilldelat SF internationella tävlingar såsom världscuper eller dylikt.

Regelverk kompensationsstöd maj–september

En lista över evenemang och verksamheter som genomfördes av idrottsföreningar där SF hanterade ansökan fastställdes i samråd med respektive SF.

Tidigare stöd våren 2021

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

Syftet med stödet var att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt var att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet skulle i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med ansökan för 2020 var det centralt för ansökan att SF kunde lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det var också viktigt att SF kunde redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kunde ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. 

Regelverk kompensationsstöd våren 2021