Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund 2021

Fortsatt kompensationsstöd 2021

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. 

Med anledning av de förändrade restriktionerna (från 28 september avslutade) kommer dock RF behöva göra förändringar i regelverket för att anpassa detta till nuvarande situation och säkerställa att det är verksamheter och evenemang som direkt påverkas av restriktionerna som ges stöd.

Modifierat regelverk kommer beslutas av Riksidrottsstyrelsen 24 september och ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00

Tidigare stöd 2021

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

Om kompensationsstödet 2021

Syftet med stödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med ansökningar 2020 kommer det vara centralt för ansökan att SF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att SF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kommer att ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. Överenskommelse görs med respektive SF vilka evenemang som ingår. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att förbund inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 januari till 30 april, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om internationella förbund tilldelat SF internationella tävlingar såsom världscuper eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Regelverk kompensationsstöd SF

Lista över evenemang och verksamheter som SF ansvarar för.

Ansökan

SF ansöker via de mallar som RF skickar ut.

Vid frågor kontakta This is a mailto link