Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Så funkar fördelningen av kompensationsstödet

Så funkar fördelningen av kompensationsstödet

Fördelningsmodell till föreningar

Enligt principen att stödet i första hand ska gå till föreningar som lider svårt ekonomiskt är det procentuella stödet högre ju större belopp i kronor som föreningen har förlorat och ju större procentuell andel av omsättningen det motsvarar. RF:s ansökningsform har byggt på att föreningen anger förlorade intäkter för sin verksamhet under perioden 1 januari till 30 april 2021 enligt följande:

  1. Föreningens ekonomiska förlust
    Föreningen ska ange minskade intäkter under perioden. Föreningen får dock inte ta upp minskade sponsorintäkter eller eventuella uteblivna mediaintäkter. Den ska också ange om de har fått coronarelaterat stöd från stat eller kommun. Föreningen ska även ange minskade kostnader för hela verksamheten.
  2. Föreningens årliga omsättning
    Den redovisade ekonomiska förlusten i 1 delas med den årliga omsättningen för att få fram en negativ påverkan i förhållande till omsättningen i procent.
  3. Föreningens kompensationsstöd
    Utifrån 1 och 2 ovan hamnar föreningen i en av rutorna i matrisen nedan. Procentsatsen i rutan anger hur stor kompensation som föreningen får i förhållande till ansökt belopp. Föreningar som 2018 och 2019 erhöll LOK-stöd hoppar en ruta till höger i matrisen.

Klicka på bilden för att visa den i större format:

Större föreningsdrivna evenemang och seriespel

Större föreningsdrivna evenemang och seriespel som exempelvis Vasaloppet, Vårruset och seriespel likt Allsvenskan i fotboll och ishockeyns SHL har ansökt om stöd via specialidrottsförbunden. Dessa evenemang är i de allra flesta fall komplicerade då många föreningar är med som arrangörer och genomförare. Därför har de handlagts i särskilt ordning. De får en genomsnittlig ersättning för den ekonomiska förlusten på 50% för evenemang och 45% på seriespel.

De föreningar som har ansökt via sitt SF finns inte med i listan över samtliga föreningar som har erhållit stöd, då det i nuläget inte är klart hur mycket de olika berörda föreningarna tilldelas.