Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Sök projektstöd SF skolsamverkan

Projektstöd SF skolsamverkan – få fler barn att känna rörelseglädje

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott som samlas på en gemensam sida på RF:s webbplats.

Syftet är att ge SF förutsättningar att utveckla material som inspirerar, ökar rörelseförståelsen och enkelt kan användas inom ramen för skolan och i föreningsidrotten. Stödet bidrar till utveckling inom utvecklingsresorna Ny syn på Träning och tävling och En Inkluderande idrott för alla, som ingår i idrottsrörelsens gemensamma Strategi 2025.

Målet är att få fler barn att

 • vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och på fritiden
 • hitta tillbaka till föreningsidrotten
 • bli föreningsaktiva.

Om projektstödet

RF har avsatt cirka 6 miljoner kronor till projektstödet, som söks i två perioder. Storleken på stödet är 50 000–300 000 kronor per SF till dess att alla medel utnyttjats. Om alla medel är fördelade efter ansökningsomgång 1 blir det ingen ansökningsomgång 2. RF kommer att behöva prioritera mellan sökande.

RF kommer att hålla informationsträffar om stödet vid två tillfällen, 26 april och 28 april.

Målgrupp

Förbundens koncept ska i första hand rikta sig till skolpersonal och barn i skolan och till föreningsledare som möter nya barn i samverkan med skola och i förening. Föräldrar och andra intresserade kan också inspireras av innehållet.

Sökbara områden

SF kan söka för ett eller två områden:

 • Digitalt material: Att se över, utveckla eller ta fram till exempel film, introduktion till idrotten eller "kom-igång instruktioner".
 • Startpaket: Material som skolor och idrottsföreningar kan använda för sig och i samverkan. Startpaket beställs och distribueras genom SF men presenteras på den gemensamma sidan hos RF.

Kriterier för stödet

Följande obligatoriska kriterier ska vara uppfyllda:

 • Materialet bidrar till en öppen idrott som attraherar barn och unga idag och är inkluderande för alla.
 • Målgruppen är skolpersonal, barn och ungdomar, föreningsledare som möter nya barn och unga i samverkan med skola och i förening.
 • De material som tas fram ska vara enkla att komma i gång med.
 • Materialet är utformat för att presenteras på den gemensamma sidan hos RF.

Utöver de obligatoriska delarna kommer varje ansökan bedömas utifrån förväntad effekt i förhållande till syfte och mål med stödet samt hur budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt. Startpaket som tas fram ska vara billiga för skola och förening.

Ansökan

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.

 • Ansökningsperiod 1 är öppen 26 april till och med 1 juni 2021.
 • Ansökningsperiod 2 är öppen 16 augusti till och med 15 september 2021.

Beslut tas löpande av Riksidrottsförbundets generalsekreterare.

Redovisning av stödet

Redovisning sker i två steg där första steget är det digitala materialet som presenteras på RF:s webbplats. Utöver detta görs en slutrapport av projektet senast 1 mars 2022. En beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan ska redovisas i slutrapporten. Detta görs i IdrottOnline.