Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Vanliga frågor om kompensationsstöd 2021 till föreningar

Vanliga frågor om kompensationsstöd till föreningar


På den här sidan hittar du frågor och svar om kompensationsstöd till föreningar för perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022. Ansökan är öppen 7 april–21 april kl 12.00. Vid ytterligare frågor, kontakta This is a mailto link.

Instruktionsfilm för den förenklade ansökan

Instruktionsfilm för den ordinarie ansökan

Allmänna frågor

Vilka kan ansöka om kompensationsstöd?

En ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har möjlighet att få kompensationsstöd.

För att vara stödberättigad ska föreningen ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (23 december 2021 - 8 februari 2022) måste uppgå till minst 1 000 kr tillsammans. De 1 000 kr ska utgöra netto efter att föreningen räknat av eventuella minskade kostnader i övrigt samt eventuella bidrag från offentliga verksamheter för att hantera coronasituationen.  

Visa svar

Vem kan fylla i ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. För att du som förening eller förbundsrepresentant ska ha möjlighet att skicka in en ansökan för din verksamhets räkning måste du vara registrerad som någon av följande roller i din förening i IdrottOnline:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Idrottsmedel firmatecknare

Den eller de i föreningen eller förbundet som har rollerna ”Huvudadministratör” och ”Klubbadministratör” kan ändra de andra medlemmarnas roller i systemet. Om du har tekniska problem med att logga in i IdrottOnline eller med att komma åt ansökan så kan du kontakta IdrottOnline-supporten 

Visa svar

När är ansökningsperioden för kompensationsstödet?

Ansökan kommer vara öppen i IdrottOnline mellan 7 april och 21 april klockan 12:00.

Visa svar

Vad kan föreningar söka stöd för?

Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 23 december 2021 till 8 februari 2022*

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter* som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande eller publik.
 • Uteblivna intäkter* för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Exempel på vad en förening KAN söka stöd för:

 • Inställt/minskat evenemang (t.ex. inställd cup, eller begränsat antal deltagare på motionslopp pga restriktioner)
 • Minskad försäljning (t.ex. kioskintäkter eller biljettintäkter)
 • Minskade intäkter för uthyrning
 • Minskade medlems-/träningsavgifter
 • Ökade kostnader vid evenemang p.g.a. restriktioner

*I undantagsfall kan evenemang efter 8 februari (längst till och med 31 mars) kompenseras om det går att påvisa att föreningen varit tvingade att fatta beslut under pågående restriktionstid som påverkat utfallet av evenemang som genomfördes eller skulle ha genomförts under perioden. Det kan exempelvis handla om:

 • föreningar tvingats ställa in en tävling då det rådande restriktionsläget vid tidpunkten för beslutet tvingade föreningen att ställa in för att undvika stora kostnader,
 • antalet anmälningar till ett större motionslopp påverkats då anmälningsperioden sammanföll med restriktionerna,
 • seriematcher som skulle skett under perioden 23 december - 8 februari som på grund av smitta flyttades till perioden 9 februari - 31 mars och därmed påverkat och tryckt ihop spelschemat vilket påverkat publiktillströmningen.

Evenemang: Tävlingar, matcher, cuper, arrangemang, lopp med mera där föreningen står för arrangemanget och där syftet är att generera intäkter till föreningen.

Deltagande vid andra föreningars evenemang och kostnader eller intäktsbortfall som uppstått eftersom de evenemangen ställts in, reducerats eller skjutits upp ska inte räknas med som kompensationsgrundande.

Verksamhet: Den ordinarie föreningsverksamhet där intäkter förväntas. Kan vara annan verksamhet än idrottslig, exempelvis föreningar som hjälper till vid olika evenemang för att dra in pengar till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Merkostnader: Extra kostnader som har uppstått för föreningen. Gäller framför allt när ett evenemang skjuts upp. En förening kan då ha haft exempelvis lokalkostnader för datumet när evenemanget skulle ha genomförts, men i och med flytten måste lokalerna bokas igen.

Uteblivna intäkter: Intäkter som gått förlorade, vilket är skillnaden mellan de budgeterade intäkterna och de faktiska intäkter som föreningen tagit in. 

Visa svar

Vad kan föreningar INTE söka stöd för?

Detta är exempel på vad som INTE kan tas med i ansökan om kompensationsstöd. Listan är inte fullständig, utan är tänkt som en indikation på hur riktlinjerna ska tolkas.

Följande kan INTE ansökas:

 • Minskat LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd från stat/kommun)
 • Verksamhet/evenemang som skulle ha genomförts helt och hållet utanför perioden 23 december till 8 februari 2022.* Även om intäkter och kostnader bokförts inom perioden.
 • Minskade sponsor- och mediaintäkter (anges i ansökan och dras sedan av).
 • Ökade kostnader för löner och arvoden (till exempel kanslipersonal eller tränare som fått ändrade arbetsuppgifter)
 • Evenemang/tävling som aldrig tidigare genomförts av föreningen, som skapats eller planerats efter starten av coronarestriktionerna.
 • Budgeterade intäkter som är högre än föreningens resultat från tidigare år. I dessa fall kommer bedömningen istället utgå från resultat föregående år. (Föreningen bör ha tagit pandemins begränsningar i beaktning vid budget och planering.)
 • Evenemang/tävling som flyttats till senare datum utan att begränsas eller innebära extra kostnader.
 • Kostnader för ordinarie verksamhet som planerats men ställts in (till exempel förbokade resor till en tävling som ställdes in)
 • Utvalda evenemang/verksamhet som söks inom ramen för respektive specialidrottsförbund (SF), se separat lista (exempelvis SHL. Allsvenskan i Handboll).
 • Verksamhet där det inte förväntas någon intäkt (exempelvis inställda läger till självkostnadspris)
 • Försäljning som sker helt eller delvis digitalt (till exempel kläder eller merchandise) som alltså inte hindras av restriktionerna.

*I undantagsfall kan evenemang efter 8 februari (längst till och med 31 mars) kompenseras om det går att påvisa att föreningen varit tvingade att fatta beslut under pågående restriktionstid som påverkat utfallet av evenemang som genomfördes eller skulle ha genomförts under perioden. Det kan exempelvis handla om:

 • föreningar tvingats ställa in en tävling då det rådande restriktionsläget vid tidpunkten för beslutet tvingade föreningen att ställa in för att undvika stora kostnader,
 • antalet anmälningar till ett större motionslopp påverkats då anmälningsperioden sammanföll med restriktionerna,
 • seriematcher som skulle skett under perioden 23 december - 8 februari som på grund av smitta flyttades till perioden 9 februari - 31 mars och därmed påverkat och tryckt ihop spelschemat vilket påverkat publiktillströmningen.
Visa svar

Att göra en ansökan

Hur gör man ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Om du är inloggad i IdrottOnline på din förening eller förbund och har rätt roll så hittar du fliken ”Idrottsmedel” i menyn längst upp på sidan.

När du klickat in dig där finns en flik till vänster som också heter ”Idrottsmedel”. I denna flik ser du alla de stöd som för tillfället är möjliga för din förening att söka. Här klickar du antingen upp ”Kompensation IF Corona Omgång 6“ om ni ansöker om mer än 25 000 kr eller "Kompensation IF Corona Omgång 6 (Förenklad ansökan)" om ni ansöker om maximalt 25 000 kr. Det senare formuläret är en förenklad ansökan.


Visa svar

Om vi behöver ändra eller komplettera ansökan, hur gör vi, och hur lång tid har vi på oss?

Om ni har signerat och skickat in er ansökan, men vill göra ändringar eller kompletteringar – skicka då ett mejl till This is a mailto link så ser vi till att ansökan öppnas för komplettering. Tänk på att uppge ansökans ärende-ID och/eller föreningens namn i mejlet.

Om handläggaren kontaktar er efter att ni skickat in och ber om kompletterande information eller ändringar i er ansökan så kommer er ansökan att vara öppen och möjlig att redigera. Ändra och skicka in den igen via IdrottOnline.

Observera att RF har relativt korta svarstider för komplettering (3–5 dagar). Detta för att ansökningarna ska kunna handläggas skyndsamt och föreningarna ska få besked om stöd så fort som möjligt. Om komplettering inte inkommer inom angiven tidsram räknas ansökan som ofullständig och avslås utan möjlighet att prövas gentemot övriga sökande. Har föreningen eller förbundet inte möjlighet att svara direkt kan ni be om extra tid.

Om föreningen eller förbundet behöver göra ytterligare kompletteringar bedöms antalet dagar för komplettering från fall till fall. 

Visa svar

Vi har bekymmer med att skicka in ansökan, hur kommer vi i kontakt med IdrottOnline supporten?

Här finns kontaktuppgifter till supporten 

Ordinarie öppettider för support är måndag–torsdag, 12.00–15.00.

Visa svar

Vad gäller om flera föreningar arrangerar ett evenemang ihop?

Om flera föreningar var delarrangörer av evenemang eller tävling ska varje förening ansöka om stöd för sin del av arrangemanget. Det vill säga ange den egna föreningens budgeterade respektive faktiska intäkter och kostnader för arrangemanget. 

Visa svar

Ansökans innehåll

Vad innehåller ansökan?

Ordinarie ansökan innehåller tre delar där de två första delarna avser det som föreningen kan söka stöd för. OBS! Förenklad ansökan har endast en del.

Del 1: Evenemang och tävlingar

Stöd kan sökas för evenemang och tävlingar som föreningen har, alternativt skulle ha, arrangerat mellan 23 december 2021 och 8 februari 2022 och som på grund av coronarestriktionerna ställts in, skjutits upp eller genomförts i reducerad omfattning.

Del 2: Ordinarie verksamhet

Stöd kan sökas för den verksamhet som sker regelbundet i föreningens regi. Här borträknas evenemang och tävlingar som anges i del 1. Ordinarie verksamhet är den verksamhet som dagligen bedrivs i föreningen och som syftar till att skapa intäkter till föreningen. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare. Exempel på intäktsskapande verksamhet är föreningar som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, årskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Föreningen kan inte söka stöd för kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen. Exempel på verksamhet som inte kompenseras är ordinarie träningsverksamhet som ställts in, resekostnader för inställda bortamatcher eller träningsläger. Det är oerhört tråkigt att verksamheten inte kunnat genomföras, men det är kostnader som föreningen likväl skulle haft.

I del 2 ska anges era minskade kostnader (alltså vad ni sparat på att saker ställts in) – oavsett om ansökan fyllts i del 1, del 2 eller båda. Ange minskade kostnader för hela föreningen gällande arvoden, resor, hyra, inköp och ev. annat kopplat till ansökt intäktsbortfall i del 2.

Del 3: Övrig information

I denna del anger föreningen omsättning för det senaste jämförbara räkenskapsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår) och redogör för bidrag från kommun, region eller myndighet med anledning av coronarestriktionerna.

Visa svar

Vilken dokumentation krävs för att ansöka om kompensation?

I den ansökan som skickas in av föreningen via IdrottOnline måste följande dokument finnas med: (gäller ej förenklad ansökan max 25 000kr)

 • Dokument som verifierar de evenemang eller den verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp. 
  - Exempelvis styrelseprotokoll, nyhetsbrev, publicerad information på hemsida, e-postutskick till berörda deltagare eller annat liknande underlag.
 • Dokument som verifierar budgeterade och faktiska intäkter/kostnader. Exempel på relevanta underlag är:
  - Budget för evenemanget.
  - Bokföring (resultatrapport) från motsvarande evenemang/period 2019 och/eller 2020. Se exempel för evenemang här och för period här
  - Bokföring (resultatrapport) från årets evenemang/period. Se exempel för evenemang här och för period här
 • Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning från senaste räkenskapsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår).

RF kan om nödvändigt begära att föreningen kompletterar sin ansökan.

Visa svar

Vår förening har inte en årsredovisning. Vad ska vi bifoga istället?

Det går då bra att istället bifoga balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår), som upprättats vid årsbokslut, förutsatt att det årets totala omsättning (intäkter) framgår.

Visa svar

Begränsningar och specialfall

Vad innebär begränsningen för nya evenemang?

Nya evenemang och verksamhet som beslutats och tillkommit under tiden för pandemin kompenseras inte. Med nya menas sådant som aldrig tidigare genomförts i föreningens regi.

Exempel: En förening som ordnar en cup varje jul och nyår kan söka kompensation för den baserat på ett vanligt års resultat. Men en annan förening som aldrig gjort det förut kan inte ansöka om kompensation för att deras cup blev inställd första gången de tänkt arrangera.

Undantag är evenemang och verksamhet som är beslutade av förbundet avseende föreningsverksamhet. Exempelvis tilldelning av SM-tävling, eller verksamhet som är beslutat av internationella förbund såsom världscuptävlingar som tidigare inte genomförts av föreningen.

Föreningar har i sin planering under pandemin inte kunnat räkna med större intäkter än vad restriktionerna medger och därför kan de inte söka för större belopp än vad som hade varit troligt. Detsamma gäller för existerande evenemang och verksamhet där initiativ tagna under pandemin för att förbättra tidigare års resultat inte kan medräknas i ansökan. Det är tidigare års utfall som är möjligt att kompensera. 

Visa svar

Vad innebär avgränsningen till 23 december - 8 februari?

Det innebär att endast evenemang eller tävlingar och verksamhet som genomförs eller var planerade att genomföras under denna period kan omfattas av kompensationsstödet. Evenemanget måste ha startat tidigare än 8 februari 2022* för att kunna ansökas om.

Om evenemanget eller tävlingen består av två deltävlingar där den ena går i 7 februari och den andra 14 februari kan bägge räknas, förutsatt att bägge tävlingarna ställts in eller skjutits upp, att tävlingarna hör ihop och att de inte kan genomföras var för sig på egen hand.

*I undantagsfall kan evenemang efter 8 februari (längst till och med 31 mars) kompenseras om det går att påvisa att föreningen varit tvingade att fatta beslut under pågående restriktionstid som påverkat utfallet av evenemang som genomfördes eller skulle ha genomförts under perioden. Det kan exempelvis handla om:

 • föreningar tvingats ställa in en tävling då det rådande restriktionsläget vid tidpunkten för beslutet tvingade föreningen att ställa in för att undvika stora kostnader,
 • antalet anmälningar till ett större motionslopp påverkats då anmälningsperioden sammanföll med restriktionerna,
 • seriematcher som skulle skett under perioden 23 december - 8 februari som på grund av smitta flyttades till perioden 9 februari - 31 mars och därmed påverkat och tryckt ihop spelschemat vilket påverkat publiktillströmningen.
Visa svar

Hur gör vi om vi vill söka stöd för fler än ett evenemang/en tävling?

Då lägger ni ihop dessa.

I ansökan anger ni namn (och datum) på alla de aktuella evenemangen och tävlingarna. Därefter räknar ni ihop de budgeterade intäkterna för alla evenemangen/tävlingarna och anger totalsumman för dessa. På motsvarande sätt lägger ni ihop budgeterade kostnader, faktiska/prognostiserade intäkter och faktiska/prognostiserade kostnader.

Tänk på att ni behöver verifiera att evenemangen/tävlingarna skulle ägt rum och att summor för var och ett av evenemangen/tävlingarna stämmer. Alltså kan ni behöva bifoga flera filer eller en sammanställningsfil.

Visa svar

Får intäktsbortfall från icke idrottslig verksamhet räknas med?

Intäkter från verksamhet som genomförs med syfte att tjäna pengar till föreningen kan räknas med i ansökan. Det kan handla om att föreningen själv anordnar bingokvällar, loppisar eller hjälper till vid marknader, festivaler eller liknande tillställningar och då får in pengar till verksamheten.

Om sådana evenemang eller verksamheter ställts in, reducerats eller skjutits upp kan föreningen ansöka om kompensation.

Visa svar

Vad gäller för inställda träningsläger?

Kompensationsstödet täcker inte verksamhet där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.

Visa svar

Varför?

Varför ska vi inte räkna med intäkter för sponsor- och mediaavtal?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska denna typ av kommersiella intäkter räknas bort. Bedömningen är att det dels inte rimmar med statens stöd till idrotten att kompensera denna typ av förluster, dels att intäkterna är oerhört svåra att prognostisera.

Visa svar

Varför kan vi inte söka stöd för kostnader för all vår verksamhet?

Föreningen kan inte söka stöd för att de haft kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen eller förbundet. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare.

Exempel på sådan intäktsskapande verksamhet som föreningar kan söka om är verksamhet som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, träningskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Visa svar

Varför ska vi ange föreningens eller förbundets omsättning?

En av de bärande principerna med kompensationsstödet är att stödet ska bidra till föreningarnas fortsatta överlevnad. Det är därför angeläget att den ekonomiska förlusten under perioden ställs i relation till föreningens totala ekonomiska situation. Ange föreningens omsättning från senaste hela verksamhetsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår).

Visa svar

Varför ska vi specificera kostnader för lön och arvode?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska kostnader för lön och arvode räknas bort eftersom det är möjligt att erhålla visst stöd från andra krispaket som staten erbjuder. RF har valt att här hänvisa till dessa och kompensera andra ekonomiska förluster i föreningen.

Visa svar

Varför ska vi ange bidrag från andra organisationer?

Den viktigaste principen för kompensationsstödet är att idrottsrörelsen tar solidariskt ansvar och tillsammans försöker mildra de ekonomiska konsekvenserna. Därför måste varje förening redovisa om de under perioden också fått eller förväntas få stöd från kommun, region eller myndighet. RF vill inte betala ut kompensationsstöd om föreningenredan fått stöd för den ekonomiska förlusten.

Detta stöd kommer räknas av från eventuellt kompensationsstöd.

Visa svar

Hur stor del av ansökta beloppet kommer beviljas?

Det beviljade beloppet blir tyvärr inte fullt hela det ansökta beloppet som föreningen har gått miste om. Hur stort stödet faktiskt blir beror på ett antal olika faktorer. Enligt principen att stödet i första hand ska gå till föreningar som lider svårt ekonomiskt är det procentuella stödet högre ju större belopp i kronor som föreningen har förlorat och ju större procentuell andel av omsättningen det motsvarar.

Visa svar

Kommer alla föreningar och förbund erhålla stöd?

Om det ansökta beloppet från alla föreningar efter att RF granskat ansökningarna är högre än den totala bidragssumman kommer RF behöva prioritera mellan sökande. Det finns därför ingen garanti om stöd eller nivå på stöd.

Visa svar

När fattas beslut om ekonomiskt stöd?

Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut under slutet av maj om kompensationsstöd. I samband med detta kommer alla som har ansökt om stöd få besked om beslut och eventuell utbetalning kommer att ske skyndsamt.

Visa svar

Hur prioriterar RF vilka föreningar som erhåller stöd?

Efter ansökningsperioden kommer RF göra en sammantagen bedömning av alla godkända  ansökningar (med verifierade uppgifter) i relation till det tillgängliga stödet.

Prioritering ska enligt regelverket sätta ansökande föreningars ekonomiska skada i relation till föreningens omsättning och i första hand värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Visa svar