Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) kunde mellan den 1 oktober 2020 och 31 januari 2021 söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen. 1 521 idrottsföreningar beviljades stöd på totalt 24 miljoner kronor.

RF har beviljats särskilda medel under två år för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer 65+ bidrar redan till dessa mål och kunde därför kunna ansöka om ett verksamhetsstöd på totalt 24 miljoner kronor. 

Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångsföreteelse och hanterades i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober 2020 och 31 januari 2021.

Totalt 1 521 idrottsföreningar inkom med fullständiga ansökningar och bedömdes uppfylla villkoren för stödet. Dessa föreningar beviljades först grundstöd på 3 000 kronor. Resterande summa fördelades sedan till samma föreningar, baserat på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder.

Fördelning av verksamhetsstödet per idrottsförening, kommun, distrikt och idrott

Stödet betalas ut till berörda föreningar från mitten av mars 2021 och framåt via IdrottOnline Idrottsmedel.

Mer information

Här hittar du regelverk för stödet

Här hittar du mer information om stödet

Om du har ytterligare frågor så går det bra att ställa dem via e-post till This is a mailto link.