Kontakt

Hit kan idrottsföreningar vända sig för att få information om vilka möjligheter som erbjuds inom Idrottslyftet.

Kontaktpersoner specialidrottsförbund (SF)

Beviljar medel till idrottsföreningar för insatser som överensstämmer med syftet "Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten". Varje SF har under 2016 gjort en kartläggning och analys av sin barn- och ungdomsverksamhet för att bättre kunna avgöra hur de ska nyttja sina Idrottslyftsmedel för att de ska ge största effekt. Arbetet har mynnat ut i en utvecklingsplan för perioden 2017–2019 och det är innehållet i den som är vägledande för vilka sökmöjligheter SF:ets föreningar erbjuds. Det innebär att erbjudandet ser olika ut från idrott till idrott.

Kontaktpersoner distrikt (RF-SISU distrikt)

Distrikten fördelar medel till föreningar utifrån de behov som SF har identifierat samt till idrottsövergripande insatser, som utgår från lokala behov och vars innehåll därför kan variera från distrikt till distrikt. Distrikten arbetar inte längre med ett traditionellt ansökningsförfarande. För att som föreningsrepresentant få mer information om vilka möjligheter som finns för er förening att få stöd vänder ni er till distriktets kontaktperson för Idrottslyftet eller till den idrottskonsulent ni brukar ha kontakt med i andra frågor rörande föreningens utvecklingsverksamhet.

RF-SISU distrikten fördelar även medel för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Kontaktpersoner Riksidrottsförbundet

Hit vänder ni er för att få svar på övergripande frågor om Idrottslyftet. Förutom stöd till nya aktivitetsytor (större projekt) fördelar RF inte några Idrottslyftsmedel direkt till landets idrottsföreningar.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter