Riktlinjer

I juni 2015 fastställde riksidrottsstyrelsen Idrottslyftets utformning för perioden 2016 - 2019, läs mer i i riktlinjedokumentet nedan.

För att förtydliga vissa områden i Idrottslyftets riktlinjedokument samt för att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska ingå i förbundens praktiska hantering av Idrottslyftet har dokumentet "Idrottslyftets ABC" arbetats fram. Det är ett levande dokument, som kommer att utvecklas över tid. Hör därför gärna av er till RF:s koordinator Lena Björk med önskemål om information som bör läggas till.

Riktlinjedokumentet

"Idrottslyftet 2016-2019"   

Idrottslyftets ABC

Idrottslyftets syfte och mål för perioden 2016 - 2019 är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete. För att få ökad insikt i strategiarbetet är det lämpligt att läsa det dokument som RF-stämman fattade beslut om i maj 2015: Strategidokumentet