Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till speciella anläggningssatsningar

Stöd till speciella anläggningssatsningar

Syftet med stöd till speciella anläggningssatsningar är att ge SF och DF en bättre möjlighet att möta de anläggningsutmaningar som har identifierats i arbetet med Strategi 2025 och som finns beskrivna i Svensk Idrotts anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska program.

Vad kan beviljas stöd

Avsikten med denna stödform är att kunna möta unika behov hos SF/DF och ge stöd till satsningar som normalt inte kan beviljas inom övriga anläggningsstödet. Det finns därför inget fast regelverk för stödet, utan det beslutas från fall till fall. Strategiarbetet och SF:s/RF-SISU distrikts kartläggningar ska ligga till grund för satsningarna.

Stödet ska användas till annat än rena byggprojekt såsom förstudier, utredningar, arkitekttävlingar och innovativa projekt.

Stödets storlek

Det finns inga uttalade gränser för hur mycket medel man kan söka men stödet har en preliminär budget på 6 miljoner kronor att fördela till satsningar under 2019.

Det finns ett riktmärke att inte bevilja stöd som är större än 50 procent av projektets totala investeringssumma, men i undantagsfall ska upp till 75 procent av investeringssumman kunna delas ut i stöd. Det senare gäller framförallt innovativa projekt, då det annars kan vara svårt att få någon att våga ta den risken.

Ansökan

SF och DF kan ansöka om stöd till speciella anläggningssatsningar under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge i IdrottOnline. Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med tillhörande kostnadskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter