Hem / Bidrag och stöd / Personuppgifter / Vanliga frågor / GDPR och IdrottOnline

GDPR och IdrottOnline


Behöver föreningar/förbund teckna personuppgiftsbiträdesavtal för användadet av IdrottOnline?

Det behövs inte skriva några separata avtal mellan idrottsföreningar, specialidrotssförbund och RF/SISU för användandet av IdrottOnline. Detta då Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline.

Däremot kan det behöva tecknas avtal med externa leverantörer som hanterar era personuppgifter.

Visa svar

Hur påverkas funktioner i IdrottOnline av nya dataskyddsförordningen?

Arbetet med att säkerställa att Idrottonline lever upp till kraven för GDPR pågick under 2017 och 2018.

I augusti 2017 implementerades de första förändringarna inom IdrottOnline och fram till årsskiftet 2018 kommer anpassningar ha gjorts inom applikationerna Organisation, Person, Grupp, Integration och Inställningar inom IdrottOnline Administration. Utöver detta har vi även gjort anpassningar inom Idrottsmedel, Utbildning och LOK-stöd.

I maj 2018 lanserades en uppdaterad "Min Sida" för att tillvarata individens rättigheter, däribland möjlighet till registerutdrag samt portabilitet.

Vad som lanseras inom IdrottOnline går att följa på IdrottOnlines webbplats.

Visa svar

Hur stödjer IdrottOnline individens rättigheter inom GDPR?

I IdrottOnline lanserades i maj 2018 nya funktioner på Min sida för att tillgodose individens rättigheter. På min sida kan individen

  • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
  • exportera sina uppgifter (dataportabilitet)
  • begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister
  • se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem. 
  • läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

Man kan själv uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Visa svar

Vad gäller för personuppgifter, säkerhet och integritetsskydd inom IdrottOnline?

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera.

På följande sida hittar du information om hur vi jobbar med säkerhet och integritet: 
Personuppgifter och IdrottOnline

Visa svar