Hem / Bidrag och stöd / Personuppgifter / Vanliga frågor / Hantering och publicering av bilder

Hantering och publicering av bilder


Hur gör vi om vi vill fota vid en tävling/träning och inte känner alla som är där?

Som tidigare informerat kan publicering av bilder på föreningens hemsida och sociala medier med stöd av en intresseavvägning, i syfte att informera om föreningens verksamhet. Resonemanget kring detta behöver dock finnas dokumenterat.

Samtliga besökare behöver informeras om att deras personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att användas av föreningen för att informera om verksamheten på webbplats och/eller sociala medier. Personerna behöver också få information att de har möjlighet att invända mot behandlingen, samt vem de då ska kontakta.

Föreninen måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna, men om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så gäller individens rättigheter.

När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier kan det vara lämpligt att inhämta samtycke från vårdnadshavare.

Visa svar

Vad gäller vid bildpublicering på föreningens hemsida och sociala medier?

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inför bild-publicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen. 

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med hänsyn taget till föreningens organisation. När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier kan det vara lämpligt att inhämta samtycke från vårdnadshavare. 

Mer information finns i instruktionen för behandling av ostrukturerat material under fliken "Utbildning, stöd och mallar". 

Visa svar