LOK-stöd


Vad gäller vid behandling av personuppgifter för LOK-stödet?

Riksidrottsförbundet (RF) är tillsammans med respektive förening gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för LOK-stödet.

Läs fullständig text om behandling av personuppgifter inom LOK-stödshanteringen här.

Visa svar