Tävling


Hur hanterar jag matallergier inför läger/tävlingar?

Uppgifter om allergier eller andra hälsouppgifter är att anse som känsliga personuppgifter. Se till att enbart samla in känsliga personuppgifter när det behövs och att radera uppgifterna när ändamålet med insamlingen är uppfyllt.

När det gäller uppgifter om matallergier bör enbart ledaren/ansvarig för gruppen ha tillgång till listan över personer med matallergier. När matallergier sedan ska kommuniceras till ex. en konferensanläggning/restaurang etc bör uppgifterna vara på aggregerad nivå. Dvs enbart uppgifter om exempelvis antal deltagare med gluten- eller laktosfri kost.

Visa svar

Måste en leverantör av tävlingssystem ha biträdesavtal med organisation som arrangerar tävling? 

Om leverantören behandlar personuppgifter för tävlingsarrangörens räkning ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. En systemleverantör behandlar som utgångspunkt personuppgifter för kundens räkning. 

Mer information om personuppgiftsbiträdesavtal finns i instruktionen för personuppgiftsbiträdesavtal under fliken "Utbildning, stöd och mallar". 

Visa svar

Vad gäller vid publicering av resultatlistor?

Föreningen behöver informera alla registrerade innan publicering av resultatlistor sker. Resultatlistorna ska inte innehålla mer personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med publiceringen. Exempelvis bör resultatlistor aldrig innehålla fullständiga personnummer. Om en individ begär att bli raderad från en publicerad resultatlista bör föreningen ha rutiner för att anonymisera den individens personuppgifter i resultatlistan. 

Visa svar