Hem / Bidrag och stöd / Utbildning internationella representanter

Utbildning internationella representanter

En av Riksidrottsförbundets uppgifter på det internationella området är att stimulera och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet och där ingår även att bidra med kompetens. Därför har följande två utbildningar arbetats fram.

Grundutbildning internationella representanter

Under två plus två dagar med eget arbete emellan ger utbildningen fördjupad kunskap inom bland annat den internationella idrottsarenan, internationell förståelse, mötesretorik- och teknik, lobbying och svensk idrotts mål och värderingar i relation till de internationella. Utbildningen ger dig värdefull kännedom och bättre förståelse samt en bra grund att stå på i ditt internationella arbete. Du får också möjlighet att arbeta med målbilden för ditt eget internationella arbete.

Kursdagarna varvas med föreläsningar, egen reflektion, samtal och grupparbeten. Detta för att det ska bli lättare att ta till sig och tillämpa den kunskap som förmedlas. Flera av föreläsarna har bred erfarenhet av internationellt arbete inom idrotten och delar här med sig av sina kunskaper.

NILE-Nordic International Leadership Eduaction

Utbildningen är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Nederländerna.

NILE är en utbildning på hög nivå som syftar till att skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda som vill satsa på nya positioner på den internationella arenan. Utbildningen ger dig kunskaper som är otroligt värdefulla när du finns i en internationell miljö.

NILE består av fem seminarier. Det första seminariet arrangeras nationellt i respektive land och de efterföljande tre seminarierna arrangeras i några av de medverkande länderna. Dessutom arrangeras ett seminarie i Lausanne med flera studiebesök hos internationella idrottsorganisationer.

Utbildningen ger dig framförallt nya kunskaper avseende att definiera, utveckla och föra fram övertygande budskap, interkulturell kommunikation, att lära sig hantera och undvika konflikter, hur du bygger relationer, lobbying på internationell nivå inom idrotten, samt internationell idrottspolitik.

Mer om internationellt arbete

Lyssna gärna på Stefan Bergh, GS för RF/SISU Idrottsutbildarna, när han berättar om värdet av att verka på den internationella arenan.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus