Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Integration

Integration

Integration handlar om möjligheten att läsa in data till och läsa ut data från IdrottOnline och båda möjligheterna finns.  

Idag finns det nästan 30 förbund (SF) som har kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Modellen är att hämta alla organisationer och medlemmar för den aktuella föreningen eller förbundet. I det externa systemet adderas sedan information kring tävlingar, hästar, gjorda mål eller vilken data som är unik för den idrotten.

Våren 2013 öppnades möjligheten för förbunden att även skriva till IdrottOnline med importerare. Detta genom API eller filöverföring (XML) via sFTP. Den vanligaste varianten är att importera och exportera via Excel direkt i föreningens IdrottOnline.

Läsa till IdrottOnline

Kopplade förbundstävlingssystem