Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Integration

Integration

Integration handlar om möjligheten att läsa in data till och läsa ut data från IdrottOnline och båda möjligheterna finns.  

Idag finns det nästan 30 förbund (SF) som har kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Modellen är att hämta alla organisationer och medlemmar för den aktuella föreningen eller förbundet. I det externa systemet adderas sedan information kring tävlingar, hästar, gjorda mål eller vilken data som är unik för den idrotten.

Förbund och anslutna partners kan även importera data till IdrottOnline via en import tjänst; Importer. Det är en filöverföring (XML) via SFTP. Man kan importera medlemmar, aktiviteter och kopplade organisationer.

Läsa till IdrottOnline

Kopplade förbundstävlingssystem