Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Integration / Läsa till IdrottOnline

Läsa till IdrottOnline

Riksidrottsförbundet och IdrottOnline har en integration som möjliggör för externa system att läsa in medlemmar och aktiviteter för att underlätta administration och LOK-stödshantering. Nedan finns en lista på de aktörer som har valt att integrera med oss.

Integrationen med IdrottOnline omfattas av ett licensavtal och en kostnad för externa parter. Kostnaden är 20 000 kr/år och externt system. Den kostnaden gäller för upp till 100 föreningar oavsett antal medlemmar i föreningarna. Har man fler än 100 föreningar så betalar man ytterligare 20 000 kr/per år och då gäller det för obegränsat antal föreningar. Integrationen underlättar för föreningar som har valt en annan plattform, men ändå vill ha ett uppdaterat register i IdrottOnline eller en import av aktiviteter. Integrationen ’Importer’ är en filöverföring (XML) via SFTP.

RF och IdrottOnline tar alltså inte ut någon kostnad av föreningen utan endast av den externa parten. Föreningen tecknar sedan ett enskilt avtal med den externa parten utan påverkan av RF och IdrottOnline.

Det är alltid föreningen som i IdrottOnline initierar integrationen och det är ordförande, klubbadministratör eller annan behörig som kan göra detta.

Information för förening som vill integrera finns under respektive systemleverantör.

Följande systemleverantörer har valt att integrera. Vad som har överenskommits med var och en av dem kan ni läsa under respektive länk till leverantören, där det även finns aktuell status på integrationen samt kontaktuppgifter. Det är upp till föreningen att avtala med det externa systemet om vilken data som skall överföras.

DAK-fil och medlemskap i Sveriges föreningssystem

Riksidrottsförbundet kan idag inte ställa sig bakom DAK-filen då den saknar för oss väsentlig och nödvändig information som t ex Idrott. Men vi har en pågående dialog med föreningen Sveriges föreningssystem för att se om vi kan finna en gemensam och framkomlig väg. Riksidrottsförbundet är positiva till idén att försöka finna en gemensam standard. Om och när vi blir en del i föreningen har vi ännu inte tagit ställning till.

API:er för föreningar

De föreningar som använder IdrottOnline har idag ingen möjlighet att använda de API:er som finns. Vi är medvetna om att önskemål finns kring detta men som det ser ut nu är det tyvärr inte möjligt.