Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Ny digital inriktning mot 2025

Ny digital inriktning mot 2025

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF/SISU) har sedan Riksidrottsmötet 2021 inlett arbetet med en ny digital inriktning mot 2025. På den här sidan beskriver vi uppdraget och hur det påverkar våra medlemsförbund (SF). 

Varför tar RF/SISU en ny digital inriktning nu?

Förändrat uppdrag och arbetssätt RF

Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2021 (RIM) ska RF fokusera på samordning och stöd till SF. Beslutet på RIM förändrar även RF:s uppdrag att tillhandahålla digitala stöd till SF.

Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Omfördelningen av stöd innebär att RF måste fokusera sina resurser kring det egna kärnuppdraget (RIM 2021). RF saknar resurser att fortsätta erbjuda brett digitalt stöd till hela idrottsrörelsen med funktioner utanför kärnuppdraget.  

IdrottOnline:s förvaltning och komplexitet

IdrottOnline har sedan lansering 2007 vuxit i storlek och komplexitet, vilket innebär stora resurser till förvaltning på bekostnad av nyutveckling och medlemsnytta.

Ett splittrat systemlandskap inom idrottsrörelsen

IdrottOnline lanserades 2007 med idén om ett enda verksamhetssystem för hela idrottsrörelsen, men många idrottsorganisationer arbetar idag i andra system. Detta kräver strukturerad samverkan.  

En mogen digital marknad

Flera alternativ för digitalt verksamhetsstöd till idrotten finns idag.

Vad blir värdet för medlemmarna (SF) med den nya digitala inriktningen?

RF:s resurser läggs där högst medlemsnytta uppnås

En digital samverkansarkitektur och samordning ger högre medlemsnytta för SF jämfört med förvaltning av komplexa IT-system.

Större valfrihet i sin digitalisering

SF kan själva välja digitala verktyg, och driva digitaliseringen av den egna idrotten i sin egen takt. SF:en stödjer i sin tur sina IF i detta arbete. 

Enkelt att dela data inom idrotten

RF tillhandahåller en samverkansarkitektur som förenklar integration mellan olika system. På så sätt kan andra system på marknaden få tillgång till data inom idrotten, t.ex. aktiviteter, utbildningar, föreningar etc.

Tillgång till data av hög kvalitet

Kvaliteten på data ökar när RF tar ansvar för samordning, principer och regelverk. Tillgång till data möjliggör innovation.

Hur införs RF/SISU:s nya digitala inriktning?

Arbetet drivs av verksamhetsområdet Service och Digital utveckling på RF.

Revidering av RF/SISU:s digitala strategi

Ny strategi är planerad att beslutas av Riksidrottsstyrelsen (RS) den 30 november 2021.

Genomlysning av IdrottOnline

Medlemsnyttan hos IdrottOnlines applikationer analyseras med användardata och en kompletterande SF-enkät. Underlaget bidrar till beslut om vilka applikationer RF skall fortsätta utveckla eller avveckla. Arbetet sker under hösten 2021.

Avveckling av applikationer IdrottOnline med låg medlemsnytta

Funktioner med låg medlemsnytta som ligger utanför RF:s kärnuppdrag (fördelning av stöd) avvecklas, för att RF ska fokusera sina resurser på etablering av en samverkansarkitektur.
Publika hemsidor (erbjudandet IdrottOnline hemsida) är den första applikationen utanför kärnuppdraget som kommer att avvecklas. Avvecklingen av fler applikationer kommer att ske i tät dialog med SF och med god framförhållning. 

Digitaliseringsforum med SF

Alla SF är inbjudna till dialog. Fråga ditt SF om du saknar inbjudan.