Digitaliseringsforum 9 december

Digitaliseringsforum arrangeras av RF/SISU där representanter från SF bjuds in för dialog kring alla delar i den nya digitala inriktningen mot 2025.

Syftet med mötet är informationsdelning och feedback mellan RF och SF, men även ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan SF. Forum hålls nu fyra gånger per år, men kommer hållas oftare, om det finns behov.

Nästa möte hålls digitalt den 9 december kl. 9-12. Anmäl gärna frågor till mötet som ni vill ta upp och diskutera. Det är viktigt att rätt personer deltar på forumet, och det är ert förbund som ansvarar för att inbjudan kommer fram till rätt personer.
Med rätt personer menar vi att det är att föredra att följande roller deltar (i prioritetsordning) efter vad som finns tillgängligt:

  1. Ansvarig för digitalisering inom förbundet
  2. IT-arkitekt med ansvar inom förbundet
  3. Ansvarig för IT inom förbundet
  4. Projektledning/Teknisk kunnig inom förbundet

Hellre fler än färre nu när vi kör digitala möten, det är helt ok att lyssna in. Visar det sig att man är fel nivå så är det bara att hoppa ur.

Anmäl gärna personer till oss så att vi kan kalla dessa direkt nästa gång, skicka detta till This is a mailto link.

Möjlighet till fler samtalsforum

Under november månad kommer SF även kunna får mer information och samtal gällande den reviderade digitala strategin och hemsidesbytet. Detta sker i samband med de SF-dialoger som är inbokade mellan RF och SF, där GS och ordförande från alla SF är inbjudna.