Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Ny digital inriktning mot 2025 / Aktuellt / digitaliseringsstöd till specialidrottsförbund

Ny funktion för att stötta specialidrottsförbund i digitaliseringsfrågor

För att stötta specialidrottsförbunden att nå en långsiktig och hållbar utveckling inom digitalisering erbjuder nu avdelningen SF-stöd på Riksidrottsförbundet stöd inom digitaliseringsfrågor.
Stödet, som kommer att vara på en strategisk nivå, handlar om att hjälpa specialidrottsförbund att ta fram en målsättning och en strategi för förbundets digitaliseringsarbete och en handlingsplan för att nå uppsatta mål. 
 
De specialidrottsförbund som vill nyttja stödet behöver: 
 
  • göra en kartläggning av verksamhet och förändringsbehov, enligt mallar som nu tas fram 
  • frigöra tid och engagemang hos nyckelpersoner  
  • utifrån kartläggning och det arbete som genomförs gemensamt integrera resultatet i ordinarie verksamhet
 
Kontakta This is a mailto link för initial kontakt och planering.
Ytterligare information hittar du här